De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en uw eventuele vermogen.

Verzamelinkomen of belastbaar loon

Uw eigen bijdrage wordt berekend met uw verzamelinkomen van twee jaar geleden. Uw verzamelinkomen is vastgesteld door de Belastingdienst op basis van uw aangifte.

Heeft u geen aangifte inkomstenbelasting gedaan? Dan is voor u alleen een belastbaar loon bekend. Dit is het totaal van uw salaris of uitkering. De Belastingdienst geeft uw belastbaar loon ook aan ons door.

Vermogen

Doet u belastingaangifte? En heeft u vermogen in box 3? Dan telt 8% van de 'grondslag sparen en beleggen' mee bij de berekening van uw eigen bijdrage. De 'grondslag sparen en beleggen' is het deel van uw vermogen boven het heffingvrije vermogen.

Uw inkomen aanpassen

Het verzamelinkomen en de grondslag sparen en beleggen op de beschikking ontvangen wij van de Belastingdienst. Kloppen deze gegevens niet? Neem dan contact op met de Belastingdienst (andere website). Wij kunnen deze gegevens namelijk niet zelf aanpassen. De Belastingdienst geeft eventuele wijzigingen automatisch aan ons door.

Is uw inkomen en/of eventuele vermogen (veel) lager geworden dan twee jaar geleden? Dan kunt u om een aanpassing van uw eigen bijdrage vragen.

Bijstandsuitkering 

Ontvangt u een bijstandsuitkering op zak- en kleedgeldniveau? Of heeft u een ander inkomen op dit niveau? Dan hoeft u meestal geen eigen bijdrage te betalen voor zorg met verblijf. U moet dit meestal wel zelf aan ons doorgeven.

Jongeren van 18, 19 of 20 jaar

Bent u 18 of 19 jaar of had u twee jaar geleden geen inkomen? Dan vragen we uw huidige inkomen op bij het UWV. Bent u 20 jaar? Dan kijken we naar het inkomen van vorig jaar.