Meerdere beschikkingen

Soms ontvangt u in één jaar meerdere beschikkingen. Dat kan verschillende redenen hebben:

  • Is uw persoonlijke situatie gewijzigd? Dan sturen wij een nieuwe beschikking. Bijvoorbeeld als u gescheiden bent, of als uw partner is overleden.
  • Heeft de Belastingdienst of het UWV gewijzigde gegevens aan ons doorgegeven? Dan sturen wij een nieuwe beschikking. De hoogte van uw eigen bijdrage kan dan namelijk veranderden.
  • Is uw indicatie van het CIZ is veranderd? Dan kan uw eigen bijdrage ook wijzigen. Wij sturen u dan een nieuwe beschikking.
  • Krijgt u een lage eigen bijdrage en is de 'wachttijd' van zes maanden is verstreken? Dan sturen wij u meestal een nieuwe beschikking voor de hoge eigen bijdrage. 

Het is mogelijk dat de beschikkingen voor verschillende perioden van het jaar gelden. Deze perioden staan op de beschikking vermeld. 

Gaan twee beschikkingen over dezelfde periode? Dan is de laatst verzonden beschikking geldig.