Meerdere beschikkingen

Soms ontvangt u in één jaar meerdere beschikkingen. Dat kan verschillende redenen hebben. Meestal ontvangt u een nieuwe beschikking als uw eigen bijdrage verandert.

  • Is uw persoonlijke situatie gewijzigd? Dan sturen wij een nieuwe beschikking. Bijvoorbeeld als u gescheiden bent, of als uw partner is overleden.
  • Geeft de Belastingdienst of het UWV gewijzigde inkomensgegevens aan ons door? Dan sturen wij een nieuwe beschikking. De hoogte van uw eigen bijdrage verandert dan namelijk.
  • Is uw indicatie veranderd? Dan kan uw eigen bijdrage ook wijzigen. Wij sturen u dan een nieuwe beschikking.
  • Betaalde u een lage eigen bijdrage en is de 'wachttijd' van zes maanden verstreken? Dan sturen wij u een nieuwe beschikking voor de hoge eigen bijdrage. 

Het is mogelijk dat de beschikkingen voor verschillende perioden van het jaar gelden. Deze perioden staan op de beschikking vermeld. 

Gaan twee beschikkingen over dezelfde periode? Dan is de laatst verzonden beschikking geldig.