Een bezwaar maakt u tegen een besluit dat is genomen. U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen de vastgestelde eigen bijdrage op de beschikking.

Besluit

Een besluit is een brief waarin wij uitspraak doen over uw rechten of plichten. U kunt bezwaar maken tegen:

  • een beschikking die u van ons heeft ontvangen.
  • een brief waarin een besluit is genomen. Onderaan deze brief staat ook vermeld hoe u bezwaar kunt maken.

Hoe kan ik bezwaar maken?

Hiervoor kunt u het bezwaarformulier (05-01-2015, pdf, 46 kB) downloaden en invullen. Daarop schrijft u waarom u het niet eens bent met een bepaald besluit. Zet op het formulier ook uw handtekening. Stuur het ingevulde bezwaarformulier aan:

CAK
Antwoordnummer 1608
2509 VB Den Haag
Een postzegel is niet nodig.

U kunt het bezwaarformulier ook inscannen en naar ons sturen via het contactformulier. Vergeet ook dan niet uw handtekening op het bezwaarformulier te zetten!

Schrijft u ons liever een brief? Let er dan op dat in uw bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens staan:

  • Uw naam en adres;
  • De datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
  • Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (onder vermelding van datum en kenmerk);
  • De reden waarom u het niet eens bent met het besluit;
  • Uw handtekening;
  • Voeg als bijlage een kopie toe van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • Uw telefoonnummer. Het is belangrijk om uw telefoonnummer te vermelden, zodat we u kunnen bellen voor een persoonlijk gesprek.

U kunt uw brief sturen naar het adres dat hierboven staat.

Let op: het bezwaarformulier of bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij ons zijn. Deze periode gaat in op de dag na de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt.

Vervolgens nemen wij uw bezwaar in behandeling. Lees meer over de bezwaarprocedure.

In sommige gevallen hoeft u geen bezwaar in te dienen, maar kunt u gewoon een wijziging doorgeven.