Een bezwaar maakt u tegen een besluit dat is genomen. U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen de vastgestelde eigen bijdrage op de beschikking.

Een besluit is een brief waarin wij uitspraak doen over uw rechten of plichten. U kunt bezwaar maken tegen:

  • een beschikking die u van ons heeft ontvangen.
  • een brief waarin een besluit is genomen. Meestal staat onderaan deze brief ook vermeld hoe u bezwaar kunt maken.

Hoe kan ik bezwaar maken?

Hiervoor moet u een bezwaarschrift opsturen. Een bezwaarschrift is een brief waarin u schrijft waarom u het niet eens bent met een bepaald besluit. In het bezwaarschrift moeten minimaal de volgende gegevens staan:

  1. Uw naam en adres
  2. De datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt
  3. Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (onder vermelding van datum en kenmerk)
  4. De reden waarom u het niet eens bent met het besluit
  5. Uw handtekening
  6. Voeg als bijlage een kopie toe van de beschikking of de factuur waartegen u bezwaar maakt
  7. Uw telefoonnummer. Het is belangrijk om uw telefoonnummer te vermelden, zodat we u kunnen bellen voor een persoonlijk gesprek.

Let op: het bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij ons zijn. Deze periode gaat in vanaf de datum op de beschikking of factuur waartegen u bezwaar maakt. Stuur uw bezwaarschrift naar:

CAK
Antwoordnummer 1608
2509 VB Den Haag
Een postzegel is niet nodig.

Vervolgens nemen wij uw bezwaar in behandeling. Lees hier meer over de procedure. In sommige gevallen hoeft u geen bezwaar in te dienen, maar kunt u gewoon een wijziging doorgeven. Bezwaar indienen tegen het opvragen van uw inkomen kan sinds 1 januari 2011 niet meer.