Procedure bezwaar

Uw bezwaarschrift wordt altijd behandeld door een medewerker van onze afdeling Bezwaar & Beroep. Dit is iemand die speciaal is opgeleid voor dit werk en die uw bezwaar onafhankelijk behandelt.

  1. U dient een bezwaar in. Dit bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij ons zijn. Deze periode gaat in vanaf de datum op de beschikking of factuur waartegen u bezwaar maakt.
  2. Uw bezwaarschrift wordt geregistreerd en in behandeling genomen.
  3. U ontvangt een bevestiging dat het bezwaarschrift is ontvangen.
  4. Wij kunnen u vragen om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten. U bent niet verplicht om uw bezwaarschrift toe te lichten, dit mag wel.
  5. U krijgt binnen 12 tot 18 weken een beslissing op uw bezwaar. Deze periode gaat in vanaf de datum op de beschikking of factuur waartegen u bezwaar maakt. Hebben wij meer tijd nodig? Dan vragen wij uw toestemming.

Met het indienen van een bezwaarschrift start u een officiële bezwaarprocedure. Als uw bezwaar niet tussentijds wordt opgelost, eindigt de bezwaarprocedure met een nieuw besluit. Dit wordt een 'beslissing op bezwaar' genoemd. Bent u het niet eens met de beslissing op bezwaar? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank. In de beslissing op bezwaar wordt aangegeven bij welke rechtbank u in beroep kunt gaan.