Wij proberen iedere klant zo goed mogelijk te helpen en de juiste informatie te geven. Bent u toch niet tevreden over onze werkwijze? Dan kunt u een klacht indienen.

Een klacht kan over verschillende dingen gaan. Bijvoorbeeld over de manier waarop u te woord bent gestaan door één van onze medewerkers. Of dat u lang moest wachten op een reactie van ons. Ook kan het zijn dat u onze informatie onduidelijk vindt.

Hoe dien ik een klacht in?

U kunt uw klacht telefonisch, per brief of per e-mail indienen. Geef hierbij duidelijk aan dat het om een klacht gaat. Een klacht moet aan een aantal voorwaarden voldoen. In uw brief of e-mail moet in ieder geval het volgende staan:

  • uw naam;
  • uw adres;
  • uw geboortedatum;
  • de datum van de dag dat u de klacht verstuurt;
  • wat uw klacht is;
  • uw ZMV-nummer of uw burgerservicenummer (BSN);
  • uw telefoonnummer. Dan kunnen wij u bellen voor een persoonlijk gesprek.

Dient u een klacht namens iemand anders in? Geef ons dan uw gegevens door en de gegevens van de persoon waar u de klacht voor indient.

Wilt u uw klacht telefonisch indienen? Bel dan ons gratis informatienummer 0800 - 0087. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.

Wilt u uw klacht per e-mail indienen? Gebruik dan ons contactformulier en kies de optie 'klacht'.

Wilt u uw klacht per brief indienen? Stuur dan uw klacht naar:

CAK
T.a.v. afdeling Klantadvies, team Klachten
Antwoordnummer 1608
2509 VB Den Haag
Een postzegel is niet nodig.

Wij nemen binnen 2 weken contact met u op. Lees meer over hoe wij uw klacht in behandeling nemen in ons klachtenreglement (24-09-2014, pdf, 33 kB). 

Wij kunnen niet in alle gevallen uw klacht behandelen. Heeft u een klacht heeft over de geleverde zorg? Dan kunt u daarvoor bij de klachtencommissie van uw zorgaanbieder terecht.

Ontevreden over de klachtbehandeling?

Hebben wij uw klacht niet goed behandeld? Of duurde dit langer dan 6 weken? Dan kunt u een klacht over ons indienen bij de Nationale ombudsman.

De Nationale ombudsman is onafhankelijk en onpartijdig en behandelt klachten over bijna alle overheidsinstanties. U kunt uw klacht over ons sturen naar:

De Nationale ombudsman
Antwoordnummer 10870
2501 WB Den Haag

U kunt ook bellen via telefoonnummer 0800 335 55 55.

Meer informatie vindt u op de website van de Nationale ombudsman (andere website).