Een klacht over de geleverde zorg

Heeft u klachten over de zorg die u heeft ontvangen? Dan adviseren wij u contact op te nemen met de klachtencommissie van uw zorginstelling. Deze klachtencommissie doet vervolgens uitspraak.

Bent u het niet eens met deze uitspraak? Dan kunt u hiertegen in beroep bij de geschillencommissie.
Adres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
Telefoon: 070 - 310 53 10

Uw zorginstelling moet dan wel bij de geschillencommissie zijn aangesloten. Dit kunt u controleren op de website van de geschillencommissie (andere website).

Meestgestelde vragen over dit onderwerp

Ik heb een klacht over een medewerker van het CAK. Waar kan ik deze klacht indienen? Ik ben het niet eens met de berekenwijze van de eigen bijdrage. Kan ik een klacht indienen? Wanneer wordt mijn klacht niet in behandeling genomen? Hoe dien ik een klacht in?