Klachten die niet in behandeling worden genomen

Wanneer wordt mijn klacht niet in behandeling genomen?

  • Klachten over wet- en regelgeving kunnen we niet in behandeling nemen. Wij zijn hier namelijk niet verantwoordelijk voor. We werken in opdracht van de Rijksoverheid. Wilt u contact met de Rijksoverheid? Bel dan naar 1400 (lokaal tarief).
  • We kunnen u ook niet verder helpen bij klachten over uw gemeente, leverancier of zorgaanbieder. 
  • De aanleiding van uw klacht mag niet langer dan een jaar geleden hebben plaatsgevonden.
  • U kunt niet nogmaals een klacht indienen als die al eerder via onze klachtenregeling is behandeld.

Wordt uw klacht niet in behandeling genomen? Dan krijgt u hierover uiterlijk vier weken na het verzenden van uw klacht bericht. In dit bericht leest u waarom uw klacht niet in behandeling is genomen.