Klachten die niet in behandeling worden genomen

Wanneer wordt mijn klacht niet in behandeling genomen?

  • Klachten over wet- en regelgeving kunnen we niet in behandeling nemen. Wij zijn hier namelijk niet verantwoordelijk voor. We werken in opdracht van de Rijksoverheid. Wilt u contact met de Rijksoverheid? Bel dan naar 1400 (lokaal tarief).
  • We kunnen u ook niet verder helpen bij klachten over uw gemeente, leverancier of zorgaanbieder. 
  • De aanleiding van uw klacht mag niet langer dan een jaar geleden hebben plaatsgevonden.
  • U kunt niet nogmaals een klacht indienen als die al eerder via onze klachtenregeling is behandeld.

Wordt uw klacht niet in behandeling genomen? Dan krijgt u hierover uiterlijk vier weken na het verzenden van uw klacht bericht. In dit bericht leest u waarom uw klacht niet in behandeling is genomen.

Meestgestelde vragen over dit onderwerp

Ik ben het niet eens met de berekening van de eigen bijdrage. Wat kan ik doen? Moet ik de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wlz doorbetalen als ik op vakantie ga? Of als ik tijdelijk ben opgenomen in een ziekenhuis? Kan ik mijn eigen bijdrage aftrekken voor de belastingen? Moet ik ook nog een eigen bijdrage betalen voor ondersteuning vanuit de Wmo? Moeten minderjarige kinderen ook een eigen bijdrage betalen? Hoe lang mag het CAK nog een eigen bijdrage in rekening brengen?