U krijgt een bedrag terug

Het kan gebeuren dat u te veel heeft betaald. In dat geval staat er op de factuur dat u een bedrag terug krijgt. Heeft u alle eerdere facturen voor de eigen bijdrage betaald? Dan ontvangt u binnen vier weken na de factuurdatum het bedrag op uw rekening. Staan er nog facturen open? Dan verrekenen wij het factuurbedrag met het openstaande saldo.

Rekeningnummer

Staat uw rekeningnummer niet op de factuur? Dan is uw rekeningnummer niet bekend bij ons. Wij kunnen het bedrag dan niet naar u overmaken. U kunt uw rekeningnummer (IBAN) telefonisch , via het contactformulier of schriftelijk aan ons doorgeven.