U krijgt een bedrag terug

Het kan gebeuren dat u teveel heeft betaald. In dat geval staat er op de factuur dat u een bedrag terug krijgt. Zijn alle eerdere facturen voor de eigen bijdrage door u betaald? Dan ontvangt u binnen vier weken na de factuurdatum het bedrag op uw rekening. Staan er nog facturen open? Dan wordt het factuurbedrag verrekend met het openstaande saldo.

Rekeningnummer

Staat er op de factuur geen rekeningnummer (IBAN)? Dan is uw rekeningnummer niet bekend bij ons. Wij kunnen het bedrag dan niet naar u overmaken. U kunt uw rekeningnummer (IBAN) telefonisch of schriftelijk aan ons doorgeven.