Hoge en lage eigen bijdrage

Voor zorg met verblijf bestaat een hoge en een lage eigen bijdrage.

Lage eigen bijdrage

De lage eigen bijdrage geldt alleen voor mensen die (nog) de kosten voor een huishouden buiten de instelling moeten betalen. Bijvoorbeeld omdat uw verblijf tijdelijk is, omdat u voor uw kinderen moet zorgen, of een thuiswonende partner heeft .

Situaties waarin u de lage eigen bijdrage betaalt, zijn:

  1. U bent voor het eerst opgenomen in een instelling. Of uw eerdere opname was langer dan 6 maanden geleden. Dan betaalt u de eerste zes maanden (de wachttijd) de lage eigen bijdrage.
  2. U (of uw partner) verblijft tijdelijk in een instelling. U heeft een verklaring terugkeer naar de maatschappij (TNM).
  3. U betaalt het levensonderhoud van uw kinderen waarvoor u kinderbijslag ontvangt of uw kinderen krijgen studiefinanciering.
  4. U bent gehuwd en uw partner woont nog thuis.
    Let op: Personen met een ongehuwden AOW gelden voor de AWBZ als ongehuwd! Ook als u niet wettelijk gescheiden bent.
  5. U of uw partner heeft een volledig pakket thuis (VPT), of een pgb Wlz.

Bekijk hier de berekening van de lage eigen bijdrage.

Hoge eigen bijdrage

Valt uw situatie niet onder punt 1 tot 5 hierboven? Dan betaalt u de hoge eigen bijdrage.

Bekijk hier de berekening van de hoge eigen bijdrage