Hoge en lage eigen bijdrage

Voor zorg vanuit de Wlz of ondersteuning beschermd wonen bestaat een hoge en een lage eigen bijdrage.

Lage eigen bijdrage

De lage eigen bijdrage geldt alleen voor mensen die (nog) de kosten voor een huishouden buiten de instelling moeten betalen. Bijvoorbeeld omdat uw verblijf tijdelijk is, omdat u voor uw kinderen moet zorgen, of een thuiswonende partner heeft.

Situaties waarin u de lage eigen bijdrage betaalt, zijn:

  1. U verblijft voor het eerst in een zorginstelling. Of uw vorige verblijf was meer dan 6 maanden geleden. Dan betaalt u de eerste 6 maanden de lage eigen bijdrage.
  2. U betaalt het levensonderhoud van uw kinderen waarvoor u kinderbijslag ontvangt of uw kinderen krijgen studiefinanciering.
  3. U woont in een zorginstelling en uw partner woont buiten de zorginstelling.
    Let op: Personen met een ongehuwden-AOW gelden als ongehuwd! Ook als u niet wettelijk gescheiden bent.
  4. U of uw partner heeft een volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis, of een pgb Wlz.
  5. U heeft een indicatie voor 4 tot 6 dagen per week.
  6. U heeft een verklaring terugkeer naar zelfstandig wonen.
  7. U heeft een indicatie voor zorgzwaartepakket 10 (terminale zorg).

Bekijk hier de berekening van de lage eigen bijdrage.

Hoge eigen bijdrage

Valt uw situatie niet onder punt 1 tot 6 hierboven? Dan betaalt u de hoge eigen bijdrage.

Bekijk hier de berekening van de hoge eigen bijdrage