Mijn eigen bijdrage verandert

Verandert uw eigen bijdrage tijdens de maand? Dan betaalt u twee verschillende bedragen voor deze maand. Voor het eerste deel van de maand betaalt u nog de vorige eigen bijdrage. Voor het tweede deel van de maand betaalt u de 'nieuwe' eigen bijdrage.

De eigen bijdrage voor een deel van de maand, de deelbijdrage, wordt berekend op de volgende manier:

  • de maandelijkse eigen bijdrage maal 12 (= de jaarbijdrage);
  • delen door 365 (= de dagbijdrage);
  • vermenigvuldigen met het aantal dagen in de maand.

Let op: U kunt de maandelijkse eigen bijdrage dus niet eenvoudig door 30 of 31 delen om de eigen bijdrage per dag te berekenen! De eigen bijdrage per dag wordt berekend op jaarbasis.