Berekening van de lage eigen bijdrage

Voldoet u aan een van de voorwaarden voor de lage eigen bijdrage? Dan betaalt u de lage eigen bijdrage.

Let op: Heeft u een pgb Wlz of een modulair pakket thuis? Dan heeft u recht op extra korting op de eigen bijdrage. Lees verder op de pagina over de lage eigen bijdrage voor pgb Wlz en modulair pakket thuis.

De eigen bijdrage berekenen

De eigen bijdrage is 12,5% van uw bijdrageplichtig inkomen. Hieronder ziet u hoe de eigen bijdrage wordt berekend.

Uw verzamelinkomen of belastbaar loon over 2014
+  8% van grondslag sparen en beleggen (-eventuele korting niet-pensioengerechtigde leeftijd)
=  uw bijdrageplichtig inkomen
% 12,5% van het bijdrageplichtig inkomen
/ delen door 12
= uw eigen bijdrage per maand

De lage eigen bijdrage is in 2016 minimaal € 159,80 per maand en maximaal € 838,60 per maand.

De lage eigen bijdrage was in 2015 minimaal € 158,60 per maand en maximaal € 832,60 per maand.

Zelf berekenen

U kunt ook zelf uw eigen bijdrage berekenen met ons rekenprogramma. Om het rekenprogramma in te vullen heeft u uw inkomensgegevens nodig.