Berekening van de lage eigen bijdrage

De lage eigen bijdrage is 12,5% van uw bijdrageplichtig inkomen. Het bijdrageplichtig inkomen is het totaal van uw verzamelinkomen en 8% van de grondslag sparen en beleggen.

De lage eigen bijdrage is in 2014 minimaal € 156,- per maand en maximaal € 819,40 per maand.

De lage eigen bijdrage is in 2013 minimaal € 152,- per maand en maximaal € 797,80 per maand.

Tot en met 2013 wordt op uw factuur de Wtcg-korting afgetrokken van de eigen bijdrage. Vanaf 2014 wordt de Wtcg-korting afgeschaft.

Zelf berekenen

U kunt zelf uw eigen bijdrage berekenen met ons rekenprogramma.