Premie ziektekostenverzekering

Voor de premie zorgverzekering wordt een standaardbedrag per jaar afgetrokken van uw netto inkomen (en dus de eigen bijdrage). Het standaardbedrag is afhankelijk van uw situatie. Deze aftrekpost zorgt ervoor dat u naast de eigen bijdrage voldoende geld overhoudt om uw zorgverzekering te kunnen betalen.

Berekening voor 2016

Het bedrag van de premie zorgverzekering bestaat uit de nominale premie voor de basisverzekering en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). De bijdrage Zvw betaalt u aan de Belastingdienst, of wordt ingehouden op uw loon of uitkering.

Tel de nominale premie en de eventuele bijdrage Zvw bij elkaar op.
De uitkomst mag niet lager zijn dan het minimum, en niet hoger zijn dan het maximum.

Bent u: Nominale premie  Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw Totaal
Minimum per persoonMaximum per persoon
nog niet pensioengerechtigd  € 1.329,- bedrag van uw aanslag Zvw *  € 1.329,- € 4.105,36
pensioengerechtigd en ongehuwd   € 1.329,- 5,4% van uw verzamelinkomen € 2.088,92€ 4.105,36
pensioengerechtigd en gehuwd   € 1.329,- 5,4% van uw verzamelinkomen € 1.854,92 € 4.105,36

*) U betaalt alleen een aanslag Zvw als u zelfstandig ondernemer bent, of alimentatie ontvangt. In alle andere gevallen is uw premie zorgverzekering gelijk aan de nominale premie (min eventuele zorgtoeslag).

De berekening van de premie zorgverzekering wordt elk jaar vastgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Zorgtoeslag

Van de premie zorgverzekering trekken wij de zorgtoeslag af waar u recht op heeft. Dit berekenen wij als volgt:

  • Bent u ongehuwd? De zorgtoeslag is € 865,- min 9,118% van uw inkomen boven € 19.253,-.
  • Bent u gehuwd? De zorgtoeslag is dan € 1.655,- min 9.118% van uw gezamenlijk inkomen boven € 19.253,-.

Is uw (gezamenlijke) grondslag sparen en beleggen hoger dan € 81.360,-? Dan heeft u geen recht op zorgtoeslag. Deze tellen wij dan ook niet mee. 

Let op: In de berekening houden wij altijd rekening met de zorgtoeslag waar u recht op heeft. Ook als u geen zorgtoeslag ontvangt.

Berekening voor 2015

Bent u: Nominale premie  Inkomensafhankelijke bijdrage ZvW  Totaal
Minimum per persoonMaximum per persoon
Nog niet pensioengerechtigd  € 1.478,- Bedrag van uw aanslag ZvW*  € 1.478,- € 4.351,19
Pensioengerechtigd en ongehuwd   € 1.478,- 5,65% van uw verzamelinkomen € 2.261,17€ 4.351,19
Pensioengerechtigd en gehuwd   € 1.478,- 5,65% van uw verzamelinkomen € 2.020,55 € 4.351,19

*) U betaalt alleen een aanslag Zvw als u zelfstandig ondernemer bent, of alimentatie ontvangt. In alle andere gevallen is uw premie zorgverzekering gelijk aan de nominale premie (min eventuele zorgtoeslag).

Zorgtoeslag

  • Bent u ongehuwd? De zorgtoeslag is € 1.060,- min 8,713% van uw inkomen boven € 19.043,-.
  • Bent u gehuwd? De zorgtoeslag is dan € 2.062,- min 8,713% van uw gezamenlijk inkomen boven € 19.043,-.

Meestgestelde vragen over dit onderwerp

Er zijn nog geen vragen over dit onderwerp.