Premie ziektekostenverzekering

Voor de premie zorgverzekering wordt een standaardbedrag per jaar afgetrokken van uw netto inkomen (en dus de eigen bijdrage). Het standaardbedrag is afhankelijk van uw situatie. Deze aftrekpost zorgt ervoor dat u naast de eigen bijdrage voldoende geld overhoudt om uw zorgverzekering te kunnen betalen.

Het bedrag van de premie zorgverzekering bestaat uit de nominale premie voor de basisverzekering en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet (Zvw) die wordt ingehouden op uw loon of uitkering.

Berekening voor 2014
Tel de nominale premie en de bijdrage Zvw bij elkaar op.
De uitkomst mag niet lager zijn dan het minimum, en niet hoger zijn dan het maximum.

Bent u: Nominale premie  Inkomensafhankelijke bijdrage ZvW  Totaal
Minimum per persoonMaximum per persoon
Nog niet pensioengerechtigd  € 1.426,- 7,1% van uw verzamelinkomen gedeeld door 1,071  € 1.426,- € 4.980,54
Pensioengerechtigd en ongehuwd   € 1.426,- 7,1% over uw Aow en 5% over het aanvullende pensioen € 2.399,66€ 4.217,18
Pensioengerechtigd en gehuwd   € 1.426,- 7,1% over uw Aow en 5% over het aanvullende pensioen € 2.105,14 € 4.130,07

De berekening van de premie zorgverzekering wordt elk jaar vastgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Deze berekening staat in de Bijdrageregeling zorg AWBZ.

Zorgtoeslag

Van de premie zorgverzekering trekken wij de zorgtoeslag af waar u recht op heeft. Dit berekenen wij als volgt:

  • Bent u ongehuwd? De zorgtoeslag is € 838,- min 5,435% van uw inkomen boven € 20.079,-.
  • Bent u gehuwd? De zorgtoeslag is dan € 1.742,- min 5,435% van uw gezamenlijk inkomen boven € 20.079,-.

Let op: In de berekening houden wij altijd rekening met de zorgtoeslag waar u recht op heeft. Ook als u geen zorgtoeslag ontvangt.

Meestgestelde vragen over dit onderwerp

Er zijn nog geen vragen over dit onderwerp.