Is uw beschikbaar inkomen hoger dan een bepaald bedrag? Dan geldt een extra aftrek van de eigen bijdrage. Het beschikbaar inkomen is uw (gezamenlijk) inkomen min de verschuldigde belasting, de standaardpremie zorgverzekering, het zak- en kleedgeld en de aftrek (niet-)pensioengerechtigde leeftijd.

  • Is uw beschikbaar inkomen hoger dan de vrijstellingsgrens uit de tabel hieronder? Dan wordt 25% van het inkomen boven dit bedrag afgetrokken.
  • Is het beschikbaar inkomen lager dan de vrijstellingsgrens? Dan geldt er geen aftrek.

De vrijstellingsgrenzen in 2016

U bent ongehuwd enVrijstellingsgrens
u was in 2013 pensioengerechtigd€ 8.269,- 
u was in 2013 nog niet pensioengerechtigd € 6.296,- 
U bent gehuwd en 
u en/of uw partner waren in 2013 pensioengerechtigd€ 9.867,- 
u en uw partner waren in 2013 nog niet pensioengerechtigd€ 13.570,- 

De vrijstellingsgrenzen in 2015

U bent ongehuwd enVrijstellingsgrens
u was in 2012 65 jaar of ouder€ 8.178,- 
u was in 2012 tussen 18 en 65 jaar € 6.158,- 
U bent gehuwd en 
u en/of uw partner waren in 2012 65 jaar of ouder € 9.826,- 
u en uw partner waren in 2012 tussen 18 en 65 jaar € 13.284,-