Is uw beschikbaar inkomen hoger dan een bepaald bedrag? Dan geldt een extra aftrek van de eigen bijdrage. Hierbij zijn een aantal situaties mogelijk:

  • Is uw beschikbaar inkomen hoger dan het vrijstellingsbedrag uit de tabel hieronder? Dan wordt 25% van het inkomen boven dit bedrag afgetrokken.
  • Is het beschikbaar inkomen lager dan het vrijstellingsbedrag? Dan geldt er geen aftrek.

De vrijstellingsbedragen in 2014:

U bent ongehuwd enVrijstellingsbedrag
u was in 2012 65 jaar of ouder€ 7.646,- 
u was in 2012 tussen 18 en 65 jaar € 6.093,- 
U bent gehuwd en 
u en/of uw partner waren in 2012 65 jaar of ouder € 9.233,- 
u en uw partner waren in 2012 tussen 18 en 65 jaar € 13.125,-