Berekening van de hoge eigen bijdrage

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor de lage eigen bijdrage? Dan betaalt u een hoge eigen bijdrage. De hoge eigen bijdrage per maand is het bijdrageplichtig inkomen op jaarbasis, gedeeld door 12. Zie voor de berekening de tabel hieronder. Voor een toelichting op de verschillende posten, klikt u op de links.

Berekening van uw bijdrageplichtig inkomen:

 Uw verzamelinkomen (of belastbaar loon)

-
de verschuldigde belasting

-
standaardpremie  zorgverzekering

-
zak- en kleedgeld

-
aftrek (niet-)pensioengerechtigde leeftijd

-
15% van de inkomsten uit tegenwoordige arbeid

-
vrijstellingsbedrag

+
8% van de grondslag sparen en beleggen

=
Eigen  bijdrage op jaarbasis   

U betaalt in 2015 nooit meer dan € 2.284,60 per maand. Voor 2014 was de maximale eigen bijdrage € 2.248,60.

Zelf berekenen

U kunt zelf uw eigen bijdrage berekenen met ons rekenprogramma. Om het rekenprogramma in te vullen

Meestgestelde vragen over dit onderwerp