Berekening van de hoge eigen bijdrage

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor de lage eigen bijdrage? Dan betaalt u een hoge eigen bijdrage. De hoge eigen bijdrage per maand is het bijdrageplichtig inkomen op jaarbasis, gedeeld door 12. Zie voor de berekening de tabel hieronder. U betaalt in 2014 nooit meer dan € 2.248,60 per maand.

Berekening van uw bijdrageplichtig inkomen:

 Uw verzamelinkomen (of belastbaar loon)

-
De verschuldigde belasting

-
Premie  zorgverzekering

-
Zak- en kleedgeld

-
15% van de inkomsten uit tegenwoordige arbeid

-
Aftrek (niet-)pensioengerechtigde leeftijd

-
Vrijstellingsbedrag

+
8% van de grondslag sparen en beleggen

=
Eigen  bijdrage op jaarbasis   

Van de eigen bijdrage werd tot en met 2013 op uw factuur nog de Wtcg-korting afgetrokken. Vanaf 2014 is deze korting vervallen.

Zelf berekenen

U kunt zelf uw eigen bijdrage berekenen met ons rekenprogramma.

Meestgestelde vragen over dit onderwerp

Er zijn nog geen vragen over dit onderwerp.