Voorwaarden voor aanpassing van de lage eigen bijdrage

Betaalt u de lage eigen bijdrage? En verwacht u dat uw bijdrageplichtig inkomen (en/of dat van uw partner) in 2014 minstens € 2.500,- lager is dan in 2012? Dan kunnen wij uw eigen bijdrage aanpassen. Uw eigen bijdrage voor 2014 wordt dan opnieuw berekend met uw verwachte inkomen (en vermogen) over 2014.

Bereken of u in aanmerking komt voor een aanpassing

Heeft u geen vermogen in box 3?

  1. Bereken uw totale verwachte bruto jaarinkomen voor 2014, inclusief vakantiegeld (meestal 8% van uw jaarinkomen).
  2. Trek hier het bijdrageplichtig inkomen over 2012 van af. Dit bedrag staat op het rekenschema bij uw beschikking.

Heeft u wél vermogen in box 3?

  1. Neem het totale vermogen op 1 januari 2014 (evt samen met uw partner), zoals u dit in box 3 bij uw belastingaangifte opgeeft.
  2. Trek hier het heffingvrije vermogen van af (€ 21.139 ongehuwd, € 42.278 gehuwd) en de eventuele ouderentoeslag (€ 0,- / € 13.992,- / € 27.984,-).
  3. Trek hier vervolgens, als dat van toepassing is, de korting niet-pensioengerechtigde leeftijd af.
  4. Neem 8% van de uitkomst bij 3 en 2,8% van de uitkomst bij 2. Tel deze bedragen bij elkaar op.
  5. Tel hierbij op het totale verwachte bruto jaarinkomen over 2014, inclusief vakantiegeld (meestal 8% van uw jaarinkomen).
  6. Trek hier het bijdrageplichtig inkomen over 2012 van af. Dit bedrag staat op het rekenschema bij uw beschikking 2014.

Is het verschil minimaal € 2.500,-? Dan kunt u een aanpassing van uw eigen bijdrage aanvragen met ons inkomensformulier. Dit formulier kunt u downloaden of telefonisch aanvragen via 0800 - 0087. Stuur het formulier ingevuld en ondertekend naar ons terug.

Let op: U kunt pas een aanpassing van de eigen bijdrage aanvragen als u een beschikking heeft ontvangen.