Voorwaarden voor aanpassing van de lage eigen bijdrage

Betaalt u de lage eigen bijdrage? En verwacht u dat uw (gezamenlijk) bijdrageplichtig inkomen in 2015 minstens € 2.540,- lager is dan in 2013? Dan kunnen wij uw eigen bijdrage aanpassen. Uw eigen bijdrage voor 2015 wordt dan opnieuw berekend met uw verwachte inkomen (en vermogen) over 2015.

Bereken of u in aanmerking komt voor een aanpassing

Heeft u geen vermogen in box 3? Dan is de berekening als volgt:

  1. Bereken uw totale verwachte bruto jaarinkomen voor 2015, inclusief vakantiegeld (meestal 8% van uw jaarinkomen).
  2. Trek hier het bijdrageplichtig inkomen over 2013 van af. Dit bedrag staat op het rekenschema bij uw beschikking.

Heeft u wél vermogen in box 3? Dan is de berekening als volgt:

  1. Neem het totale vermogen op 1 januari 2015 (evt samen met uw partner), zoals u dit in box 3 bij uw belastingaangifte opgeeft.
  2. Trek hier het heffingvrije vermogen van af (€ 21.330,- ongehuwd, € 42.660,- gehuwd) en de eventuele ouderentoeslag (€ 0,- / € 14.118,- / € 28.236,-).
  3. Trek hier vervolgens, als dat van toepassing is, de korting niet-pensioengerechtigde leeftijd af (€ 10.000,- per persoon).
  4. Neem 8% van de uitkomst bij 3 en 4% van de uitkomst bij 2. Tel deze bedragen bij elkaar op.
  5. Tel hierbij op het totale verwachte bruto jaarinkomen over 2015, inclusief vakantiegeld (meestal 8% van uw jaarinkomen).
  6. Trek hier het bijdrageplichtig inkomen over 2013 van af. Dit bedrag staat op het rekenschema bij uw beschikking 2015.

Is de uitkomst minimaal € 2.540,-? Dan kunt u een aanpassing van uw eigen bijdrage aanvragen met ons formulier aanpassen eigen bijdrage. Dit formulier kunt u downloaden of telefonisch aanvragen via 0800 - 0087. Stuur het formulier ingevuld en ondertekend naar ons terug.

Let op:

  • U kunt pas een aanpassing van de eigen bijdrage aanvragen als u een beschikking heeft ontvangen.
  • De ouderentoeslag vervalt vanaf 1 januari 2016

Eerdere jaren

Wilt u een aanpassing van de eigen bijdrage aanvragen voor 2014 of eerder? Deze kunt u aanvragen tot 3 maanden na de datum op de beschikking.

Het verschil tussen uw bijdrageplichtig inkomen over 2014 en 2012 moet in dat geval minimaal € 2.500,- zijn. Voor 2013 en eerdere jaren was dit bedrag € 1.816,-.

Meestgestelde vragen over dit onderwerp

Er zijn nog geen vragen over dit onderwerp.