Voorwaarden voor aanpassing van de lage eigen bijdrage

Betaalt u de lage eigen bijdrage? En verwacht u dat uw (gezamenlijk) bijdrageplichtig inkomen in 2016 minstens € 2.559,- lager is dan in 2014? Dan kunnen wij uw eigen bijdrage aanpassen. Uw eigen bijdrage voor 2016 wordt dan opnieuw berekend met uw verwachte inkomen (en vermogen) over 2016.

Bereken of u in aanmerking komt voor een aanpassing

Heeft u geen vermogen in box 3? Dan is de berekening als volgt:

 1. Bereken uw totale verwachte bruto jaarinkomen voor 2016, inclusief vakantiegeld (meestal 8% van uw jaarinkomen).
 2. Trek hier het bijdrageplichtig inkomen over 2014 van af. Dit bedrag staat op het rekenschema bij uw beschikking.

Heeft u wél vermogen in box 3? Dan is de berekening als volgt:

 1. Neem het totale vermogen op 1 januari 2016 (evt samen met uw partner), zoals u dit in box 3 bij uw belastingaangifte opgeeft.
 2. Trek hier het heffingvrije vermogen van af (€ 24.437,- ongehuwd, € 48.874,- gehuwd).
 3. Trek hier vervolgens, als dat van toepassing is, de korting niet-pensioengerechtigde leeftijd af (€ 10.000,- per persoon).
 4. Neem 8% van de uitkomst bij 3 en 4% van de uitkomst bij 2. Tel deze bedragen bij elkaar op.
 5. Tel hierbij op het totale verwachte bruto jaarinkomen over 2016, inclusief vakantiegeld (meestal 8% van uw jaarinkomen).
 6. Trek hier het bijdrageplichtig inkomen over 2014 van af. Dit bedrag staat op het rekenschema bij uw beschikking 2015.

Is de uitkomst minimaal € 2.559,-? Dan kunt u een aanpassing van uw eigen bijdrage aanvragen met ons formulier aanpassen eigen bijdrage. Dit formulier kunt u downloaden of telefonisch aanvragen via 0800 - 0087. Stuur het formulier ingevuld en ondertekend naar ons terug.

Let op:

 • U kunt pas een aanpassing van de eigen bijdrage aanvragen als u een beschikking heeft ontvangen.
 • De ouderentoeslag vervalt vanaf 1 januari 2016

Eerdere jaren

Wilt u een aanpassing van de eigen bijdrage aanvragen voor 2015 of eerder? Deze kunt u aanvragen tot 3 maanden na de datum op de beschikking.

Het verschil tussen uw bijdrageplichtig inkomen over 2015 en 2013 moet in dat geval minimaal € 2.540,- zijn. Voor 2014 was dit bedrag € 2.500,-. Voor 2013 en eerdere jaren was dit € 1.816,-.

Hoe werkt een aanpassing van de eigen bijdrage?

 1. U vraagt een aanpassing aan met het formulier 'Aanpassen eigen bijdrage'. U kunt ons natuurlijk ook bellen en het formulier aanvragen.
 2. Wij controleren of u aan de voorwaarden voor een aanpassing voldoet.
  a.  Zo ja, dan berekenen wij uw eigen bijdrage voorlopig met uw verwachte inkomen en vermogen over 2016.
  b.  Zo nee, dan wijzen wij uw verzoek af.
 3. In 2018 stelt de Belastingdienst uw inkomen en vermogen over 2016 vast. Met deze gegevens beslissen wij definitief over de aanpassing van uw eigen bijdrage.
 4. Wij sturen u een factuur voor de definitieve eigen bijdrage voor 2016.
  a. Is deze hoger dan de voorlopige eigen bijdrage die u betaald heeft? Dan moet u het verschil nog betalen.
  b. Is het bedrag lager dan de voorlopige eigen bijdrage? Dan krijgt u het verschil van ons terug.

Meestgestelde vragen over dit onderwerp

Er zijn nog geen vragen over dit onderwerp.