Voorwaarden voor aanpassing van de hoge eigen bijdrage

Betaalt u de hoge eigen bijdrage? En houdt u na het betalen van de eigen bijdrage en de standaardpremie voor uw zorgverzekering gemiddeld minder inkomen over dan de zak- en kleedgeldgrens? Dan kunt u een aanpassing van uw eigen bijdrage aanvragen. Wij berekenen uw eigen bijdrage voor 2016 dan opnieuw met uw verwachte inkomen (en vermogen) over 2016.

Zak- en kleedgeld

Zak- en kleedgeld is het inkomen dat u overhoudt na het betalen van de hoge eigen bijdrage voor zorg met verblijf en de basispremie voor uw zorgverzekering. Houdt u minder over dan de zak- en kleedgeldgrens? Dan kunnen wij uw eigen bijdrage aanpassen.

De zak- en kleedgeldgrens voor 2016 is € 307,96 voor alleenstaanden en € 479,01 voor gehuwden. Dit bedrag is inclusief vakantiegeld en zorgtoeslag. 

Bereken of u in aanmerking komt voor een aanpassing

Heeft u geen vermogen in box 3? Dan is de berekening als volgt:

 1. Neem uw totale verwachte netto jaarinkomen, inclusief vakantiegeld. Deel dit bedrag door 12.
 2. Trek van dit bedrag € 122,33 af. Dit is de vastgestelde standaardpremie voor de zorgverzekering.
 3. Tel het bedrag dat u per maand aan zorgtoeslag ontvangt bij dit bedrag op.
 4. Trek uw huidige eigen bijdrage per maand van dit bedrag af.

Heeft u wél vermogen in box 3? Dan is de berekening als volgt:

 1. Neem het totale vermogen op 1 januari 2016 (evt. samen met uw partner), zoals u dit in box 3 bij de belastingaangifte opgeeft.
 2. Trek hier het heffingvrije vermogen van af (€ 24.437,- ongehuwd, € 48.874,- gehuwd).
 3. Trek hier vervolgens, als dat van toepassing is, de korting niet-pensioengerechtigde leeftijd af. (€ 10.000,- per persoon)
 4. Neem 8% van de uitkomst bij 3 en 2,8% van de uitkomst bij 2. Tel deze bedragen bij elkaar op.
 5. Tel bij dit bedrag het totale verwachte netto jaarinkomen op, inclusief vakantiegeld (meestal 8% van uw jaarinkomen). 
 6. Deel de uitkomst door 12. 
 7. Trek van dit bedrag € 122,33 af. Dit is de vastgestelde standaardpremie voor de zorgverzekering. 
 8. Tel het bedrag dat u per maand aan zorgtoeslag ontvangt bij dit bedrag op.
 9. Trek uw huidige eigen bijdrage per maand van dit bedrag af.

Is de uitkomst lager dan de zak- en kleedgeldgrens? Dan kunt u een aanpassing van uw eigen bijdrage aanvragen met ons formulier aanpassen eigen bijdrage. Dit formulier kunt u downloaden, of telefonisch aanvragen via 0800-0087. Stuur het formulier ingevuld en ondertekend naar ons terug.

Let op: de ouderentoeslag vervalt vanaf 1 januari 2016

Eerdere jaren

Wilt u een aanpassing van de eigen bijdrage aanvragen voor 2015 of eerder? Deze kunt u aanvragen tot 3 maanden na de datum op de beschikking.

 • De zak- en kleedgeldgrens voor 2015 was € 304,84 voor alleenstaanden en € 474,01 voor gehuwden. Dit bedrag is inclusief vakantiegeld en zorgtoeslag.
 • De zak- en kleedgeldgrens voor 2014 was € 300,15 voor alleenstaanden en € 466,85 voor gehuwden. Dit bedrag is inclusief vakantiegeld en zorgtoeslag.
 • De zak- en kleedgeldgrens voor 2013 was € 292,94 voor alleenstaanden en € 455,63 voor gehuwden. Dit bedrag is inclusief vakantiegeld en zorgtoeslag.

Hoe werkt een aanpassing van de eigen bijdrage?

 1. U vraagt een aanpassing aan met het formulier ‘aanpassen eigen bijdrage’. U kunt ons natuurlijk ook bellen en het formulier aanvragen.
 2. Wij controleren of u aan de voorwaarden voor een aanpassing voldoet.
  a.  Zo ja, dan berekenen wij uw eigen bijdrage voorlopig met uw verwachte inkomen en vermogen over 2016.
  b  Zo nee, dan wijzen wij uw verzoek af.
 3. In 2018 stelt de Belastingdienst uw inkomen en vermogen over 2016 vast. Met deze gegevens beslissen wij definitief over de aanpassing van uw eigen bijdrage.
  a.  Voldoet u definitief aan de voorwaarden? Dan stellen wij uw eigen bijdrage vast met uw definitieve inkomen en vermogen over 2016.
  b.  Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan stellen wij uw eigen bijdrage opnieuw vast met uw inkomen en vermogen over 2014.
 4. Wij sturen u een factuur voor de definitieve eigen bijdrage voor 2016.
  a. Is deze hoger dan de voorlopige eigen bijdrage die u betaald heeft? Dan moet u het verschil nog betalen.
  b. Is het bedrag lager dan de voorlopige eigen bijdrage? Dan krijgt u het verschil van ons terug.

Meestgestelde vragen over dit onderwerp

Er zijn nog geen vragen over dit onderwerp.