Voorwaarden voor aanpassing van de hoge eigen bijdrage

Betaalt u de hoge eigen bijdrage? En houdt u na het betalen van de eigen bijdrage en de standaardpremie voor uw zorgverzekering gemiddeld minder inkomen over dan de zak- en kleedgeldgrens? Dan kunt u een aanpassing van uw eigen bijdrage aanvragen. Uw eigen bijdrage voor 2014 wordt dan opnieuw berekend met uw verwachte inkomen (en vermogen) over 2014.

Zak- en kleedgeld

Zak- en kleedgeld is het inkomen dat u overhoudt na het betalen van de eigen bijdrage Zorg met Verblijf en de basispremie voor uw zorgverzekering. Houdt u minder over dan de zak- en kleedgeldgrens? Dan kunnen wij uw eigen bijdrage aanpassen.

De zak- en kleedgeldgrens per maand is vanaf 1 juli 2014 € 301,35 voor alleenstaanden en € 468,48 voor gehuwden.
Dit bedrag is inclusief vakantiegeld en zorgtoeslag.

Bereken of u in aanmerking komt voor een aanpassing

Heeft u geen vermogen in box 3?

 1. Neem uw totale verwachte netto jaarinkomen, inclusief vakantiegeld. Deel dit bedrag door 12.
 2. Trek van dit bedrag € 110,75 af. Dit is de vastgestelde standaardpremie voor de zorgverzekering.
 3. Tel het bedrag dat u per maand aan zorgtoeslag ontvangt bij dit bedrag op.
 4. Trek uw huidige eigen bijdrage per maand van dit bedrag af.

Heeft u wél vermogen in box 3?

 1. Neem het totale vermogen op 1 januari 2014 (evt. samen met de partner), zoals u dit in box 3 bij de belastingaangifte opgeeft
 2. Trek hier het heffingvrije vermogen van af. (€ 21.139 ongehuwd, € 42.278 gehuwd) en de eventuele ouderentoeslag. (€ 0,- / € 13.992,- / € 27.984,-) 
 3. Trek hier vervolgens, als dat van toepassing is, de korting niet-pensioengerechtigde leeftijd af. 
 4. Neem 8% van de uitkomst bij 3 en 2,8% van de uitkomst bij 2. Tel deze bedragen bij elkaar op.
 5. Tel bij dit bedrag het totale verwachte netto jaarinkomen op, inclusief vakantiegeld (meestal 8% van uw jaarinkomen). 
 6. Deel de uitkomst door 12. 
 7. Trek van dit bedrag € 110,75 af. Dit is de vastgestelde standaardpremie voor de zorgverzekering. 
 8. Tel het bedrag dat u per maand aan zorgtoeslag ontvangt bij dit bedrag op.
 9. Trek uw huidige eigen bijdrage per maand van dit bedrag af.

Is de uitkomst lager dan de zak- en kleedgeldgrens? Dan komt u in aanmerking voor een aanpassing van de eigen bijdrage.

Inkomensformulier

Een aanpassing van de eigen bijdrage vraagt u aan met een inkomensformulier. Dit formulier kunt u Stuur het formulier ingevuld en downloaden, of telefonisch aanvragen via 0800-0087. Stuur het formulier ingevuld en ondertekend naar ons terug.

2013

De zak- en kleedgeldgrens voor 2013 was € 292,94 voor alleenstaanden en € 455,63 voor gehuwden.

Een aanpassing van de eigen bijdrage voor 2013 kunt u aanvragen tot 3 maanden na de datum op de beschikking.