Voorwaarden voor aanpassing van de hoge eigen bijdrage

Betaalt u de hoge eigen bijdrage? En houdt u na het betalen van de eigen bijdrage en de standaardpremie voor uw zorgverzekering gemiddeld minder inkomen over dan de zak- en kleedgeldgrens? Dan kunt u een aanpassing van uw eigen bijdrage aanvragen. Uw eigen bijdrage voor 2014 wordt dan opnieuw berekend met uw verwachte inkomen (en vermogen) over 2014.

Zak- en kleedgeld is het inkomen dat u overhoudt na het betalen van de eigen bijdrage Zorg met Verblijf en de basispremie voor uw zorgverzekering. Houdt u minder over dan de zak- en kleedgeldgrens? Dan kunnen wij uw eigen bijdrage aanpassen. De zak- en kleedgeldgrens per maand is in 2014 € 300,15 voor alleenstaanden en € 466,85 voor gehuwden.
Dit bedrag is inclusief vakantiegeld en zorgtoeslag.

Bereken of u in aanmerking komt voor een aanpassing

  • Heeft u geen vermogen in box 3?

1. Neem uw totale verwachte netto jaarinkomen, inclusief vakantiegeld. Deel dit bedrag door 12.
3. Trek van dit bedrag € 110,75 af. Dit is de vastgestelde standaardpremie voor de zorgverzekering.
4. Tel het bedrag dat u per maand aan zorgtoeslag ontvangt bij dit bedrag op.
5. Trek uw huidige eigen bijdrage per maand van dit bedrag af.

Is de uitkomst lager dan de zak- en kleedgeldgrens? Dan komt u in aanmerking voor een aanpassing van de eigen bijdrage.

  • Heeft u wél vermogen in box 3?

1. Neem het totale vermogen op 1 januari 2014 (evt. samen met de partner), zoals u dit in box 3 bij de belastingaangifte opgeeft
2. Trek hier het heffingvrije vermogen van af. (€ 21.139 ongehuwd, € 42.278 gehuwd)
en de eventuele ouderentoeslag. (€ 0,- / € 13.992,- / € 27.984,-)
3. Trek hier vervolgens, als dat van toepassing is, de korting niet-pensioengerechtigde leeftijd af.
4. Tel bij dit bedrag het totale verwachte netto jaarinkomen, inclusief vakantiegeld op.
5. Deel de uitkomst door 12.
6. Trek van dit bedrag € 110,75 af. Dit is de vastgestelde standaardpremie voor de zorgverzekering.
7. Tel het bedrag dat u per maand aan zorgtoeslag ontvangt bij dit bedrag op.
8. Trek uw huidige eigen bijdrage per maand van dit bedrag af.

Is de uitkomst lager dan de zak- en kleedgeldgrens? Dan komt u in aanmerking voor een aanpassing van de eigen bijdrage.

Een aanpassing van de eigen bijdrage vraagt u aan met een inkomensformulier. Dit formulier kunt u Stuur het formulier ingevuld en downloaden, of telefonisch aanvragen via 0800-0087. Stuur het formulier ingevuld en ondertekend naar ons terug.

2013

De zak- en kleedgeldgrens voor 2013 was € 292,94 voor alleenstaanden en € 455,63 voor gehuwden.

Een aanpassing van de eigen bijdrage voor 2013 kunt u aanvragen tot 3 maanden na de datum op de beschikking.