Voorwaarden voor aanpassing van de hoge eigen bijdrage

Betaalt u de hoge eigen bijdrage? En houdt u na het betalen van de eigen bijdrage en de standaardpremie voor uw zorgverzekering gemiddeld minder inkomen over dan de zak- en kleedgeldgrens? Dan kunt u een aanpassing van uw eigen bijdrage aanvragen. Wij berekenen uw eigen bijdrage voor 2015 dan opnieuw met uw verwachte inkomen (en vermogen) over 2015.

Zak- en kleedgeld

Zak- en kleedgeld is het inkomen dat u overhoudt na het betalen van de hoge eigen bijdrage voor zorg met verblijf en de basispremie voor uw zorgverzekering. Houdt u minder over dan de zak- en kleedgeldgrens? Dan kunnen wij uw eigen bijdrage aanpassen.

De zak- en kleedgeldgrens voor 2015 is € 304,84 voor alleenstaanden en € 474,01 voor gehuwden. Dit bedrag is inclusief vakantiegeld en zorgtoeslag. 

Bereken of u in aanmerking komt voor een aanpassing

Heeft u geen vermogen in box 3? Dan is de berekening als volgt:

 1. Neem uw totale verwachte netto jaarinkomen, inclusief vakantiegeld. Deel dit bedrag door 12.
 2. Trek van dit bedrag € 117,33 af. Dit is de vastgestelde standaardpremie voor de zorgverzekering.
 3. Tel het bedrag dat u per maand aan zorgtoeslag ontvangt bij dit bedrag op.
 4. Trek uw huidige eigen bijdrage per maand van dit bedrag af.

Heeft u wél vermogen in box 3? Dan is de berekening als volgt:

 1. Neem het totale vermogen op 1 januari 2015 (evt. samen met uw partner), zoals u dit in box 3 bij de belastingaangifte opgeeft
 2. Trek hier het heffingvrije vermogen van af (€ 21.330,- ongehuwd, € 42.660,- gehuwd) en de eventuele ouderentoeslag. (€ 0,- / € 14.118,- / € 28.236,-) 
 3. Trek hier vervolgens, als dat van toepassing is, de korting niet-pensioengerechtigde leeftijd af. (€ 10.000,- per persoon)
 4. Neem 8% van de uitkomst bij 3 en 2,8% van de uitkomst bij 2. Tel deze bedragen bij elkaar op.
 5. Tel bij dit bedrag het totale verwachte netto jaarinkomen op, inclusief vakantiegeld (meestal 8% van uw jaarinkomen). 
 6. Deel de uitkomst door 12. 
 7. Trek van dit bedrag € 117,33 af. Dit is de vastgestelde standaardpremie voor de zorgverzekering. 
 8. Tel het bedrag dat u per maand aan zorgtoeslag ontvangt bij dit bedrag op.
 9. Trek uw huidige eigen bijdrage per maand van dit bedrag af.

Is de uitkomst lager dan de zak- en kleedgeldgrens? Dan kunt u een aanpassing van uw eigen bijdrage aanvragen met ons formulier aanpassen eigen bijdrage. Dit formulier kunt u downloaden, of telefonisch aanvragen via 0800-0087. Stuur het formulier ingevuld en ondertekend naar ons terug.

Let op: de ouderentoeslag vervalt vanaf 1 januari 2016

Eerdere jaren

Wilt u een aanpassing van de eigen bijdrage aanvragen voor 2014 of eerder? Deze kunt u aanvragen tot 3 maanden na de datum op de beschikking.

De zak- en kleedgeldgrens voor 2014 was € 300,15 voor alleenstaanden en € 466,85 voor gehuwden. Dit bedrag is inclusief vakantiegeld en zorgtoeslag.

De zak- en kleedgeldgrens voor 2013 was € 292,94 voor alleenstaanden en € 455,63 voor gehuwden. Dit bedrag is inclusief vakantiegeld en zorgtoeslag.