Voorwaarden voor aanpassing van de hoge eigen bijdrage

Betaalt u de hoge eigen bijdrage? En houdt u na het betalen van de eigen bijdrage en de standaardpremie voor uw zorgverzekering gemiddeld minder inkomen over dan de zak- en kleedgeldgrens? Dan kunt u een aanpassing van uw eigen bijdrage aanvragen. Uw eigen bijdrage voor 2014 wordt dan opnieuw berekend met uw verwachte inkomen (en vermogen) over 2014.

Zak- en kleedgeld is het inkomen dat u overhoudt na het betalen van de eigen bijdrage Zorg met Verblijf en de basispremie voor uw zorgverzekering. Houdt u minder over dan de zak- en kleedgeldgrens? Dan kunnen wij uw eigen bijdrage aanpassen. De zak- en kleedgeldgrens per maand is in 2014 € 300,15 voor alleenstaanden en € 466,85 voor gehuwden.
Dit bedrag is inclusief vakantiegeld en zorgtoeslag.

Bereken of u in aanmerking komt voor een aanpassing

 • Heeft u geen vermogen in box 3?
  1. Neem uw totale verwachte netto jaarinkomen, inclusief vakantiegeld.
  2. Deel dit bedrag door 12.
  3. Trek van dit bedrag € 110,75 af. Dit is de vastgestelde standaardpremie voor de zorgverzekering.
  4. Tel het bedrag dat u per maand aan zorgtoeslag ontvangt bij dit bedrag op.
  5. Trek uw huidige eigen bijdrage per maand van dit bedrag af.
 • Is de uitkomst lager dan de zak- en kleedgeldgrens? Dan komt u in aanmerking voor een aanpassing van de eigen bijdrage.
   
 • Heeft u wél vermogen in box 3?
  1. Neem het totale vermogen op 1 januari 2014 (evt samen met de partner), zoals u dit in box 3 bij de belastingaangifte opgeeft.
  2. Trek hier het heffingvrije vermogen van af. (€ 21.139 ongehuwd, € 42.278 gehuwd)
   en de eventuele ouderentoeslag. (€ 0,- / € 13.992,- / € 27.984,-)
  3. Trek hier vervolgens, als dat van toepassing is, de korting niet-pensioengerechtigde leeftijd af.
  4. Neem 8% van de uitkomst bij 3 en 2,8% van de uitkomst bij 2. Tel deze bedragen bij elkaar op. 
  5. Tel bij dit bedrag het totale verwachte netto jaarinkomen, inclusief vakantiegeld op.
  6. Deel de uitkomst door 12.
  7. Trek van dit bedrag € 110,75 af. Dit is de vastgestelde standaardpremie voor de zorgverzekering.
  8. Tel het bedrag dat u per maand aan zorgtoeslag ontvangt bij dit bedrag op.
  9. Trek uw huidige eigen bijdrage per maand van dit bedrag af.
  Is de uitkomst lager dan de zak- en kleedgeldgrens? Dan komt u in aanmerking voor een aanpassing van de eigen bijdrage.

Een aanpassing van de eigen bijdrage vraagt u aan met een inkomensformulier. Dit formulier kunt u downloaden, of telefonisch aanvragen via 0800 - 0087.
Stuur het formulier ingevuld en ondertekend naar ons terug.

2013

De zak- en kleedgeldgrens voor 2013 was € 292,94 voor alleenstaanden en € 455,63 voor gehuwden.

Een aanpassing van de eigen bijdrage voor 2013 kunt u aanvragen tot 3 maanden na de datum op de beschikking.