Ik ben een deel van de maand opgenomen

Wordt u halverwege de maand opgenomen, of juist halverwege de maand weer ontslagen? Dan betaalt u alleen een eigen bijdrage voor de dagen dat u opgenomen bent geweest. Deze eigen bijdrage berekent u als volgt:

  • de maandelijkse eigen bijdrage maal 12 (= de jaarbijdrage);
  • delen door 365 (= de dagbijdrage);
  • maal het aantal opnamedagen in de maand.

Let op: U kunt de maandelijkse eigen bijdrage dus niet eenvoudig door 30 of 31 delen om de eigen bijdrage per dag te berekenen! De eigen bijdrage per dag wordt berekend op jaarbasis.