Ik ben een deel van de maand opgenomen

Wordt u halverwege de maand opgenomen, of juist halverwege de maand weer ontslagen? Dan betaalt u alleen een eigen bijdrage voor de dagen dat u opgenomen bent geweest. Deze eigen bijdrage berekent u als volgt:

  • de maandelijkse eigen bijdrage maal 12 (= de jaarbijdrage);
  • delen door 365 (= de dagbijdrage);
  • maal het aantal opnamedagen in de maand.

Let op: U kunt de maandelijkse eigen bijdrage dus niet eenvoudig door 30 of 31 delen om de eigen bijdrage per dag te berekenen! De eigen bijdrage per dag wordt berekend op jaarbasis.

Meestgestelde vragen over dit onderwerp

Er zijn nog geen vragen over dit onderwerp.