Mijn eigen bijdrage verandert

Gaat u van de lage bijdrage over naar de hoge eigen bijdrage? Of wordt uw partner ook opgenomen in een instelling? Dan verandert uw eigen bijdrage.

Verandert uw eigen bijdrage tijdens de maand? Dan betaalt u twee verschillende bedragen voor deze maand. Voor het eerste deel van de maand betaalt u nog de vorige eigen bijdrage. Voor het tweede deel van de maand betaalt u de 'nieuwe' eigen bijdrage.

De eigen bijdrage voor een deel van de maand, de deelbijdrage, wordt berekend op de volgende manier:

  • de maandelijkse eigen bijdrage maal 12 (= de jaarbijdrage);
  • delen door 365 (= de dagbijdrage);
  • vermenigvuldigen met het aantal dagen in de maand.

Let op: U kunt de maandelijkse eigen bijdrage dus niet eenvoudig door 30 of 31 delen om de eigen bijdrage per dag te berekenen! De eigen bijdrage per dag wordt berekend op jaarbasis.