Bijlage bij de kennisgeving

In de bijlage bij de kennisgeving worden drie vragen gesteld. Deze gegevens hebben wij nodig om uw eigen bijdrage juist te berekenen.

Let op: Wanneer u al deze vragen met ‘nee’ kunt beantwoorden, hoeft u het formulier niet terug te sturen.
Heeft u op een of meerdere vragen wel 'ja' geantwoord? Dan verzoeken wij u het formulier ingevuld terug te sturen.

 • Heeft u onderhoudsplicht voor uw kinderen waarvoor u kinderbijslag of studiefinanciering ontvangt?
  Dan mag u een lage eigen bijdrage betalen in plaats van de hoge. Stuur in dat geval wel de gevraagde bewijsstukken mee.
 • Bent u gehuwd, maar gescheiden van tafel en bed?
  Dan heeft dit gevolgen voor uw eigen bijdrage. In dat geval bent u voor de eigen bijdrage namelijk 'ongehuwd'.
 • Bent u gehuwd, maar ontvangt u een AOW-pensioen voor ongehuwden?
  Dan heeft dit gevolgen voor uw eigen bijdrage. In dat geval bent u voor de eigen bijdrage namelijk 'ongehuwd'.
 • Ontvangt u een WUV- of WUBO-uitkering?
  Dan telt deze niet mee voor uw eigen bijdrage. Dit zijn uitkeringen van de SVB, afdeling verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen (andere website).