Bijlage bij de kennisgeving

In de bijlage bij de kennisgeving worden drie vragen gesteld. Dit is nodig voor een juiste bepaling van uw eigen bijdrage.

  • Heeft u onderhoudsplicht voor kinderen waarvoor u kinderbijslag of studiefinanciering ontvangt? Dan mag u een lage eigen bijdrage betalen in plaats van de hoge. Stuur in dat geval wel de gevraagde bewijsstukken mee.
  • Bent u gescheiden van tafel en bed of ontvangt u AOW voor ongehuwden?
    Dan heeft dit gevolgen voor uw eigen bijdrage. In dat geval bent u voor de AWBZ namelijk 'ongehuwd'.
  • Ontvangt u een WUV- of WUBO-uitkering?
    Deze uitkeringen zijn van de SVB afdeling verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen, voorheen de Pensioen- en uitkeringsraad (PUR). Ontvangt u een uitkering volgens de WUV of WUBO? Dan telt deze niet mee voor uw eigen bijdrage. Vul bij deze vraag dan 'ja' in.

Let op: Wanneer u al deze vragen met ‘nee’ kunt beantwoorden, hoeft u het formulier niet terug te sturen.
Heeft u op een of meerdere vragen wel 'ja' geantwoord? Dan verzoeken wij u het formulier ingevuld terug te sturen.