Ik heb een kennisgeving ontvangen maar maak geen gebruik van Zorg met Verblijf

Uw persoonsgegevens zijn door een zorginstelling aan ons doorgegeven. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens zijn wij verplicht u te laten weten dat deze gegevens in onze administratie zijn opgenomen. Daarom hebben wij u een kennisgeving gestuurd.

Heeft u geen zorg ontvangen? Dan sturen wij u verder geen beschikking of facturen voor de eigen bijdrage. U hoeft dan geen actie te ondernemen.

Heeft de zorginstelling wél zorg aan ons doorgegeven? Dan sturen wij u binnenkort een beschikking. Op deze beschikking staat wanneer u zorg heeft ontvangen, volgens de zorginstelling. Op de beschikking staat ook uw eigen bijdrage vermeld.

Bent u het niet eens met de zorg die op de beschikking staat? Neemt u dan contact met ons op. Wij vragen de zorginstelling dan om de gegevens te controleren.