De kennisgeving

Een kennisgeving is een brief waarin wij u laten weten dat wij uw gegevens in onze administratie hebben opgenomen. Wij hebben die gegevens ontvangen via het zorgkantoor omdat u zorg heeft ontvangen. De gegevens hebben we gecontroleerd bij de gemeentelijke basisadministratie (GBA).

Goed controleren

De gegevens op de kennisgeving gebruiken wij voor de berekening van uw eigen bijdrage. Het is daarom belangrijk om de gegevens in de kennisgeving goed te controleren. Staan er onjuistheden in? Geef de wijzigingen dan zo snel mogelijk door.

Maakt u geen gebruik van Zorg met Verblijf? En heeft u wel een kennisgeving ontvangen?

Het kan zijn dat u een kennisgeving ontvangt, maar geen gebruik maakt van Zorg met Verblijf. U ontvangt geen factuur.