De kennisgeving

Een kennisgeving is een brief waarin wij u laten weten dat wij uw gegevens in onze administratie hebben opgenomen. Wij hebben die gegevens ontvangen via het zorgkantoor of uw gemeente omdat u zorg heeft ontvangen. De gegevens hebben we gecontroleerd bij de Basisregistratie Personen (BRP).

Goed controleren

De gegevens op de kennisgeving gebruiken wij voor de berekening van uw eigen bijdrage. Het is daarom belangrijk om de gegevens in de kennisgeving goed te controleren. Staan er onjuistheden in? Geef de wijzigingen dan zo snel mogelijk door.

Vragenlijst 

Bij uw kennisgeving zit ook een vragenlijst met 4 vragen. Deze gegevens hebben wij nodig voor het vaststellen van uw eigen bijdrage.