Mijn partner woont ook in een instelling

Zijn u en uw partner beide opgenomen? Dan betaalt u niet twee keer de eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt voor u samen vastgesteld aan de hand van uw gezamenlijk inkomen en uw eventuele vermogen.

Verdeling

De totale eigen bijdrage voor u samen wordt verdeeld over de partners. Dat gebeurt naar rato van uw inkomen en vermogen. Dat betekent dat de partner met het hoogste inkomen, het grootste deel van de eigen bijdrage betaalt. De partner met een lager inkomen betaalt ook een kleiner deel van de eigen bijdrage.

Deze verdeling heeft geen invloed op de hoogte van de totale eigen bijdrage. U betaalt samen altijd precies de vastgestelde gezamenlijke eigen bijdrage.

Lage of hoge eigen bijdrage?

Als u samen bent opgenomen, betaalt u na zes maanden meestal de hoge eigen bijdrage. Maar afhankelijk van uw situatie kan dat ook anders zijn. De precieze voorwaarden kunt u lezen op onze pagina over de hoge en lage bijdrage.