Woont u samen met uw partner? Maar bent u niet getrouwd of geregistreerd partner? Dan ontvangen wij de gegevens van uw partner niet automatisch. U kunt ons dan zelf een bewijs sturen dat u samen een huishouden voert. Dat kan een van de volgende stukken zijn:

  • kopie van een ondertekend samenlevingscontract;
  • kopie van een gezamenlijk huur- of koopcontract voor uw woning;
  • kopie van de beschikking of specificatie van de SVB voor een AOW-pensioen voor gehuwden, van u en uw partner.

Bent u wel getrouwd, of geregistreerd partner? Dan ontvangen wij de gegevens van uw partner automatisch via de Basisregistratie Personen (BRP). Als dit bij u niet goed is gegaan, kunt u contact met ons opnemen. Wij controleren uw gegevens dan in de BRP en passen onze administratie aan.