Woonde u voor uw opname samen met uw partner? Maar was u niet getrouwd of geregistreerd partner? Dan ontvangen wij de gegevens van uw partner niet automatisch. U kunt ons dan zelf een bewijs sturen dat u samen een huishouden voert. Dat kan een van de volgende stukken zijn:

  • Kopie van een ondertekend samenlevingscontract
  • Kopie van de gezamenlijke aangifte of aanslag van de Belastingdienst
  • Kopie van een gezamenlijk huur- of koopcontract voor uw woning
  • Kopie van de beschikking of specificatie van de SVB voor gehuwden AOW van u en uw partner.

Bent u wel getrouwd, of geregistreerd partner? Dan ontvangen wij de gegevens van uw partner automatisch via de Gemeentelijke basisadministratie (GBA). Als dit bij u niet goed is gegaan, kunt u contact met ons opnemen. Wij controleren uw gegevens dan in de GBA en passen onze administratie aan.