Zorg met Verblijf

Wat is Zorg met Verblijf?

Zorg met Verblijf is de naam voor zorg die u ontvangt als u bent opgenomen in een AWBZ-instelling. Een AWBZ-instelling is een instelling waar u woont én zorg krijgt. De kosten worden betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
Voorbeelden van AWBZ-instellingen zijn verzorgingshuizen, verpleeginrichtingen, instellingen voor gehandicapten, regionale instellingen voor beschermd wonen (ribw’s) en psychiatrische instellingen.

Hoe kan ik Zorg met Verblijf aanvragen?

Zorg met Verblijf valt onder de AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten). Een aanvraag voor AWBZ-zorg kunt u indienen bij het Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ). Op de website www.ciz.nl (andere website) vindt u meer informatie en een aanvraagformulier.

U kunt het aanvraagformulier voor AWBZ-zorg zelf invullen of samen met uw arts of behandelaar, een familielid of goede kennis.