Verklaring terugkeer naar maatschappij (TNM)

Verwacht uw arts of uw zorginstelling dat u de instelling binnen een half jaar kunt verlaten? Er is dan sprake van ‘terugkeer naar de maatschappij’. Dat betekent dat u waarschijnlijk weer thuis kunt gaan wonen. Uw instelling stuurt hiervan een verklaring op naar het CAK.

Zolang de status ‘terugkeer naar de maatschappij’ geldt, betaalt u een lage eigen bijdrage. U kunt zich daardoor financieel voorbereiden op uw terugkeer naar huis. Een verklaring ‘terugkeer naar de maatschappij’ is maximaal  zes maanden geldig. Een verlenging van deze periode is niet mogelijk.