Terugkeer naar zelfstandig wonen

Verwacht uw arts of uw zorginstelling dat u de instelling binnen een half jaar kunt verlaten? Er is dan sprake van ‘terugkeer naar zelfstandig wonen’. Dat betekent dat u waarschijnlijk weer thuis kunt gaan wonen. Uw instelling stuurt hiervan een verklaring op naar het CAK.

Tijdens de looptijd van de verklaring ‘terugkeer naar zelfstandig wonen’ betaalt u de lage eigen bijdrage. U kunt zich daardoor financieel voorbereiden op uw terugkeer naar huis. Een verklaring ‘terugkeer naar zelfstandig wonen’ is maximaal  zes maanden geldig. Een verlenging van deze periode is niet mogelijk.

Bent u al uit de instelling ontslagen? Dan kunt u ook alsnog vragen om een lage eigen bijdrage voor de laatste 6 maanden van uw verblijf toe te passen. Stuur ons hiervoor een e-mail via het contactformulier, of een brief. U kunt tot een jaar na uw ontslagdatum een aanvraag doen.