Voor de zorg die u ontvangt, heeft u een indicatie ontvangen van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) of uw gemeente. Deze indicatie bepaalt hoeveel en welke zorg u ontvangt. De indicatie kan ook invloed hebben op uw eigen bijdrage.

Zorgzwaartepakket

Een indicatie voor Wlz-zorg wordt afgegeven in de vorm van een zorgzwaartepakket. In dit zorgzwaartepakket staat precies beschreven hoeveel en welke zorg en ondersteuning u nodig heeft. Wilt u meer informatie over uw zorgzwaartepakket? Dan kunt u op uw indicatie kijken, of contact opnemen met uw zorgverlener.

Een indicatie voor beschermd wonen ontvangt u van uw gemeente, of een 'centrumgemeente'. Dat is een gemeente in uw regio.

Eigen bijdrage

Bij de meeste zorgzwaartepakketten en voor beschermd wonen betaalt u alleen de eerste zes maanden een lage eigen bijdrage. Daarna betaalt u de hoge eigen bijdrage. Behalve als u aan een van de andere voorwaarden voor de lage eigen bijdrage voldoet.

Altijd een lage eigen bijdrage

Ontvangt u een volledig pakket thuis, modulair pakket thuis, of een persoonsgebonden budget? Of heeft u een verklaring terugkeer naar zelfstandig wonen?  Dan betaalt u altijd de lage eigen bijdrage.

Geestelijke gezondheidszorg

Bent u opgenomen voor behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)? Dan valt uw opname de eerste 3 jaar onder de Zorgverzekeringswet. Pas na deze 3 jaar betaalt u een eigen bijdrage voor de Wlz. U betaalt dan meteen de hoge eigen bijdrage. Behalve als u aan een van de voorwaarden voor de lage eigen bijdrage voldoet.

Let op: Was u op 31 december 2014 al een jaar of langer opgenomen voor behandeling in de GGZ? Dan gelden voor u de oude regels van vóór 2015. U betaalt dan na 1 jaar de eigen bijdrage voor de Wlz.