Voor de zorg die u ontvangt, heeft u een indicatie ontvangen van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Deze indicatie bepaalt hoeveel en welke zorg u ontvangt. De indicatie heeft ook invloed op uw eigen bijdrage.

Zorgzwaartepakket

Een indicatie voor Zorg met Verblijf wordt afgegeven in de vorm van een zorgzwaartepakket. In dit zorgzwaartepakket staat precies beschreven hoeveel en welke zorg en begeleiding u nodig heeft.
Er zijn o.a. zorgzwaartepakketten voor:

  • verpleging en verzorging;
  • gehandicaptenzorg;
  • geestelijke gezondheidszorg.

Wilt u meer informatie over uw zorgzwaartepakket? Dan kunt u op uw indicatie kijken, of contact opnemen met uw zorgverlener.

Eigen bijdrage

Bij de meeste zorgzwaartepakketten betaalt u alleen de eerste zes maanden een lage eigen bijdrage. Daarna betaalt u de hoge eigen bijdrage. Behalve als u aan een van de andere voorwaarden voor de lage eigen bijdrage voldoet. Zoals een indicatie voor tijdelijk verblijf. Verandert uw indicatie van tijdelijk naar langdurig verblijf of andersom? Dan verandert ook uw eigen bijdrage. 

Ontvangt u uw zorgzwaartepakket volledig pakket thuis? Of heeft u een verklaring terugkeer naar maatschappij (TNM)?  Dan betaalt u altijd de lage eigen bijdrage.