Voor de zorg die u ontvangt, heeft u een indicatie ontvangen van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) of uw gemeente. Deze indicatie bepaalt hoeveel en welke zorg u ontvangt. De indicatie heeft ook invloed op uw eigen bijdrage.

Zorgzwaartepakket

Een indicatie voor zorg met verblijf wordt afgegeven in de vorm van een zorgzwaartepakket. In dit zorgzwaartepakket staat precies beschreven hoeveel en welke zorg en ondersteuning u nodig heeft.

Wilt u meer informatie over uw zorgzwaartepakket? Dan kunt u op uw indicatie kijken, of contact opnemen met uw zorgverlener.

Eigen bijdrage

Bij de meeste zorgzwaartepakketten betaalt u alleen de eerste zes maanden een lage eigen bijdrage. Daarna betaalt u de hoge eigen bijdrage. Behalve als u aan een van de andere voorwaarden voor de lage eigen bijdrage voldoet.

Geestelijke gezondheidszorg

Bent u opgenomen voor behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)? Dan valt uw opname de eerste 3 jaar onder de Zorgverzekeringswet. Pas na deze 3 jaar betaalt u een eigen bijdrage voor zorg met verblijf. U betaalt dan meteen de hoge eigen bijdrage. Behalve als u aan een van de voorwaarden voor de lage eigen bijdrage voldoet.

Let op: Bent u op 31 december 2014 al een jaar of langer opgenomen voor behandeling in de GGZ? Dan gelden voor u de oude regels van vóór 2015. U betaalt dan na 1 jaar de eigen bijdrage voor zorg met verblijf.

Lage eigen bijdrage

Ontvangt u een volledig pakket thuis? Of heeft u een verklaring terugkeer naar maatschappij (TNM)?  Dan betaalt u altijd de lage eigen bijdrage.