Belastingdienst

De Belastingdienst geeft uw inkomen en uw vermogen aan ons door. Dat mag volgens de wet.

Uw inkomen

De eigen bijdrage wordt berekend met het verzamelinkomen van twee jaar geleden. Uw verzamelinkomen is vastgesteld door de Belastingdienst op basis van uw belastingaangifte. Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomen uit de drie ‘boxen’:

  1. inkomsten uit werk en woning
  2. inkomsten uit aanmerkelijk belang
  3. opbrengsten uit sparen en beleggen.

Heeft u geen aangifte inkomstenbelasting gedaan? Dan is voor u alleen een belastbaar loon bekend. Dit is het totaal van uw salaris of uitkering. De Belastingdienst geeft uw belastbaar loon ook aan ons door.

Tip: Op mijnoverheid.nl (andere website) kunt u het inkomen raadplegen dat de Belastingdienst voor u geregistreerd heeft.

Uw vermogen

De Belastingdienst geeft aan ons de grondslag sparen en beleggen door. De grondslag sparen en beleggen is het deel van uw vermogen (in box 3) boven het heffingsvrije vermogen. Wilt u meer weten over de hoogte van uw heffingsvrije vermogen? Kijk dan op uw aangifte of neem contact op met de Belastingdienst. (andere website)

Aanpassen inkomen

Het inkomen en de grondslag sparen en beleggen die op de beschikking staan ontvangen wij van de Belastingdienst. Kloppen deze gegevens niet? Neem dan contact op met de Belastingdienst. (andere website) Wij kunnen deze gegevens namelijk niet zelf aanpassen. De Belastingdienst geeft eventuele wijzigingen automatisch aan ons door.