Het inkomen van twee jaar geleden

Uw verzamelinkomen wordt pas een jaar na afloop vastgesteld door de Belastingdienst. Daarom berekenen wij uw eigen bijdrage met uw verzamelinkomen van twee jaar geleden. Dit heet het peiljaar. Het peiljaar voor 2014 is 2012.

Mijn inkomen is sinds twee jaar geleden veel lager geworden.

Is uw inkomen en/of vermogen sinds twee jaar (veel) lager geworden? Dan kunt u om een aanpassing van uw eigen bijdrage vragen. Dan moet u wel aan de voorwaarden voldoen.

Let op: De peildatum voor uw vermogen is 1 januari. Net als bij uw belastingaangifte.
Wordt uw vermogen na 1 januari nog lager (of hoger)? Dan kunnen wij hier geen rekening mee houden.

Lees hier meer over de voorwaarden voor een aanpassing van de eigen bijdrage: