Het inkomen van twee jaar geleden

Uw verzamelinkomen wordt pas een jaar na afloop vastgesteld door de Belastingdienst. Daarom berekenen wij uw eigen bijdrage met uw verzamelinkomen van twee jaar geleden. Dit heet het peiljaar. Het peiljaar voor 2016 is 2014.

Is uw inkomen sindsdien geleden veel lager geworden?

Is uw inkomen en/of vermogen sinds twee jaar (veel) lager geworden? Dan kunt u om een aanpassing van uw eigen bijdrage vragen. Dan moet u wel aan de voorwaarden voldoen. De voorwaarden zijn verschillend voor:

Let op: De peildatum voor uw vermogen is 1 januari. Net als bij uw belastingaangifte.
Wordt uw vermogen na 1 januari nog lager (of hoger)? Dan kunnen wij hier geen rekening mee houden.