Zak- en kleedgeldgrens

De zak- en kleedgeldgrens per maand is in 2014 € 300,15 voor alleenstaanden en € 466,85 voor gehuwden. Dit bedrag is inclusief vakantiegeld en zorgtoeslag. Houdt u per maand van uw bijdrageplichtig inkomen gemiddeld minder over? Dan kunt u een aanpassing van uw eigen bijdrage aanvragen.

Hoe kunt u berekenen of u onder de zak- en kleedgeldgrens komt?

 • Heeft u geen vermogen in box 3?
  1. Neem uw totale verwachte netto jaarinkomen, inclusief vakantiegeld.
  2. Deel dit bedrag door 12.
  3. Trek van dit bedrag € 110,75 af. Dit is de vastgestelde standaardpremie voor de zorgverzekering.
  4. Tel het bedrag dat u per maand aan zorgtoeslag ontvangt bij dit bedrag op.
  5. Trek uw huidige eigen bijdrage per maand van dit bedrag af.
 • Is de uitkomst lager dan de zak- en kleedgeldgrens? Dan komt u in aanmerking voor een aanpassing van de eigen bijdrage.
   
 • Heeft u wél vermogen in box 3?
  1. Neem het totale vermogen op 1 januari 2014 (evt samen met de partner), zoals u dit in box 3 bij de belastingaangifte opgeeft.
  2. Trek hier het heffingvrije vermogen van af. (€ 21.139 ongehuwd, € 42.278 gehuwd)
   en de eventuele ouderentoeslag. (€ 0,- / € 13.992,- / € 27.984,-)
  3. Trek hier vervolgens, als dat van toepassing is, de korting niet-pensioengerechtigde leeftijd af.
  4. Neem 8% van de uitkomst bij 3 en 2,8% van de uitkomst bij 2. Tel deze bedragen bij elkaar op. 
  5. Tel bij dit bedrag het totale verwachte netto jaarinkomen, inclusief vakantiegeld op.
  6. Deel de uitkomst door 12.
  7. Trek van dit bedrag € 110,75 af. Dit is de vastgestelde standaardpremie voor de zorgverzekering.
  8. Tel het bedrag dat u per maand aan zorgtoeslag ontvangt bij dit bedrag op.
  9. Trek uw huidige eigen bijdrage per maand van dit bedrag af.
  Is de uitkomst lager dan de zak- en kleedgeldgrens? Dan komt u in aanmerking voor een aanpassing van de eigen bijdrage.

Een aanpassing van de eigen bijdrage vraagt u aan met een inkomensformulier van het CAK. Dit formulier kunt u downloaden, of telefonisch aanvragen via 0800 - 0087.

Let op! Heeft u vermogen in box 3? Dan kan dit betekenen dat u niet feitelijk de zak- en kleedgeldgrens maandelijks op uw rekening overhoudt. Dit omdat niet alleen uw inkomen, maar ook uw vermogen mee telt bij de berekening van de eigen bijdrage.