Bezwaar maken tegen het gebruiken van mijn inkomen

Vanaf 1 januari 2011 is het niet meer mogelijk om bezwaar te maken tegen het opvragen van uw inkomen. Dit komt door een wijziging in de wet. (Bijdragebesluit zorg: artikel 4, lid 3 is vervallen) (andere website)

Voor alle klanten vragen wij vanaf 2011 direct het inkomen op bij de Belastingdienst. Deze gegevens gebruiken we voor het berekenen van uw eigen bijdrage. Hierdoor betaalt iedere klant een eigen bijdrage die past bij zijn/haar inkomen.

Persoonsgegevens en uw privacy

We gebruiken uw (inkomens)gegevens alleen voor het berekenen van de eigen bijdrage. Uw persoonlijke gegevens worden beschermd door de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie hierover leest u in ons privacyreglement.