Inloggen op Wtcg klantportaal vanaf 1 augustus niet meer mogelijk

Het klantportaal voor de regeling Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) is per zaterdag 1 augustus niet meer beschikbaar. 

Afschaffing Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

In het regeerakkoord van oktober 2012 werd de afschaffing van de algemene tegemoetkoming Wtcg al aangekondigd. Op dinsdag 3 juni 2014 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de afschaffing van de Wtcg per 1 januari 2014. Dit betekent dat de algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 de laatste algemene tegemoetkoming is die wordt uitbetaald.

Wilt u uw gegevens wijzigen? 

Dan kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Via ons contactformulier 

U kunt uw (rekening)gegevens ook via onze website aan ons doorgeven:

  • Scan uw brief met rekeningnummer (IBAN) of andere wijziging, naam rekeninghouder, handtekening en burgerservicenummer in;
  • Voeg uw brief als bijlage toe aan ons contactformulier;
  • Zodra wij uw brief hebben ontvangen, verwerken wij de nieuwe (rekening)gegevens in onze administratie.

Per post 

Het is ook mogelijk om wijzigingen van het rekeningnummer (IBAN) en/of persoonsgegevens schriftelijk door te geven. Hiervoor is een handtekening van uzelf verplicht. De brief kunt u sturen naar: 

CAK
O.v.v. Wtcg
Antwoordnummer 93085
2509 VB Den Haag

Een postzegel is niet nodig.

Let op! Staat u bij ons geregistreerd met een vertegenwoordiger? Dan moet uw vertegenwoordiger de wijziging aan ons doorgeven.

Kan ik nog een aanvraag doen voor de algemene tegemoetkoming 2013?

Heeft u geen beschikking van ons ontvangen? En wilt u weten of u in aanmerking komt voor de algemene tegemoetkoming 2013? Dan kunt u op de website van de Rijksoverheid een test doen. Ga naar www.testwtcg.nl voor de test. Vul uw gegevens in en kijk of u mogelijk in aanmerking komt voor de algemene tegemoetkoming 2013. U kunt geen rechten ontlenen aan de test. 

Denkt u in aanmerking te komen voor de algemene tegemoetkoming 2013? Dan kunt u bij ons tot 1 december 2015 een aanvraag doen voor de algemene tegemoetkoming 2013. 

Let op!

  • Uw aanvraag voor de algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 moet uiterlijk 30 november 2015 door ons ontvangen zijn.
  • Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de algemene tegemoetkoming Wtcg 2009, 2010, 2011 en 2012.
  • Per 1 januari 2016 wordt de wet ingetrokken. Dit betekent dat aanvragen voor de algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 na 31 december 2015 niet meer behandeld zullen worden.

Heeft u nog vragen? 

Bel hiervoor het gratis informatienummer voor de algemene tegemoetkoming Wtcg 0800 – 0300. 

Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur.