Inloggen voor Wtcg

Wat is DigiD?

Bij het CAK kunt u voor de Wtcg 2011 en 2012 inloggen met uw DigiD inlogcode. Voortaan kunt u met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet. Heeft u ingelogd met DigiD? Dan komt u in het CAK klantportaal. Via het klantportaal kunt u snel en gemakkelijk zelf uw gegevens bekijken en wijzigen. U kunt alleen inloggen voor uw gegevens voor de Wtcg 2011 en 2012. Voor Zorg Thuis en Zorg met Verblijf is het nog niet mogelijk.

DigiD (spreek uit: ‘Die-gie-dee’) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. Op aanvraag ontvangt u van DigiD hiervoor een inlogcode. Voortaan kunt u met één inlogcode terecht bij elektronische diensten van steeds meer overheidsinstellingen. 

Het CAK wil door middel van het klantportaal u zo goed mogelijk van dienst zijn. In het CAK klantportaal kunt u zelf uw gegevens wijzigen, extra informatie aanvragen over uw Wtcg beschikking of een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor de algemene tegemoetkoming Wtcg.

Uw gegevens voor de Wtcg zijn nog niet volledig

De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) is vanaf 2012 inkomensafhankelijk. Wij kijken net als eerdere jaren naar uw zorggebruik. Komt u op basis van uw zorggebruik in aanmerking voor de algemene tegemoetkoming? Dan kijken wij daarna ook of het inkomen aan de voorwaarden voldoet.

Het kan zijn dat u in uw dossier zorggegevens ziet maar dat wij nog geen inkomensgegevens hebben ontvangen. Wij kunnen u dan nog niet vertellen of u in aanmerking komt voor de algemene tegemoetkoming Wtcg. Wij hebben de inkomensgegevens bij de Belastingdienst opgevraagd.

U heeft een beschikking ontvangen en u wilt inloggen op het klantportaal

  • Houd uw DigiD inlogcode en wachtwoord bij de hand.
  • Ga naar het klantportaal en klik op "Ga verder naar de inlogpagina van DigiD".
  • Er opent een DigiD-scherm. Vul uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord in.
  • Vervolgens komt u in het klantportaal. U kunt nu uw gegevens voor de Wtcg 2011 en 2012 bekijken en wijzigen.

Hier kunt u inloggen op het klantportaal van het CAK.

U heeft geen beschikking ontvangen en u wilt inloggen op het klantportaal

Logt u voor de eerste keer in op het klantportaal? Dan moet u zich eenmalig registreren. De eerste keer dat u inlogt met DigiD wordt er gevraagd een aantal gegevens in te vullen. Houd de volgende gegevens bij de hand:

  • Uw burgerservicenummer. Dit is uw persoonsnummer dat op uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs staat. Het burgerservicenummer vervangt het sofinummer.
  • Uw rekeningnummer.
  • Uw persoonsgegevens en het adres waar u de post wilt ontvangen.

Heeft u geen DigiD inlogcode?

Dan kunt u deze aanvragen op de site van DigiD. Dat kan op de site http://www.digid.nl/aanvragen/ (andere website). 

Heeft u de DigiD inlogcode aangevraagd? Dan moet u uw DigiD activeren. Dan kan op de site http://www.digid.nl/activeren/ (andere website).

Heeft u vragen over DigiD? Kijk dan op http://www.digid.nl/vraag-en-antwoord/ (andere website).

Klantportaal bekijken

U kunt het klantportaal het beste bekijken met de internetbrowser Mozilla Firefox 7.0 of Internet Explorer 8.0 of hoger. Maakt u gebruik van Internet Explorer? Dan kan de opmaak van de pagina’s afwijken. Gebruikt u een andere internetbrowser? Dan kunnen wij de (volledige) werking van het portaal niet garanderen.