Inloggen op Wtcg klantportaal vanaf 1 augustus niet meer mogelijk

Het klantportaal voor de regeling Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) is per zaterdag 1 augustus niet meer beschikbaar. 

Afschaffing Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

In het regeerakkoord van oktober 2012 werd de afschaffing van de algemene tegemoetkoming Wtcg al aangekondigd. Op dinsdag 3 juni 2014 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de afschaffing van de Wtcg per 1 januari 2014. Dit betekent dat de algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 de laatste algemene tegemoetkoming is die wordt uitbetaald.

Wilt u uw gegevens wijzigen? 

Dan kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Via ons contactformulier 

U kunt uw (rekening)gegevens ook via onze website aan ons doorgeven:

  • Scan uw brief met rekeningnummer (IBAN) of andere wijziging, naam rekeninghouder, handtekening en burgerservicenummer in;
  • Voeg uw brief als bijlage toe aan ons contactformulier;
  • Zodra wij uw brief hebben ontvangen, verwerken wij de nieuwe (rekening)gegevens in onze administratie.

Per post 

Het is ook mogelijk om wijzigingen van het rekeningnummer (IBAN) en/of persoonsgegevens schriftelijk door te geven. Hiervoor is een handtekening van uzelf verplicht. De brief kunt u sturen naar: 

CAK
O.v.v. Wtcg
Antwoordnummer 93085
2509 VB Den Haag

Een postzegel is niet nodig.

Let op! Staat u bij ons geregistreerd met een vertegenwoordiger? Dan moet uw vertegenwoordiger de wijziging aan ons doorgeven.

Kan ik nog een aanvraag doen voor de algemene tegemoetkoming 2013?

Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de Wtcg omdat de regeling is beëindigd.

Heeft u nog vragen? 

Bel hiervoor het gratis informatienummer voor de algemene tegemoetkoming Wtcg 0800 – 0300. 

Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur.