Bereken uw eigen bijdrage

U kunt onze rekenprogramma’s gebruiken om zelf uw eigen bijdrage te berekenen. Het rekenprogramma berekent wat u ongeveer gaat betalen. De uitkomst van het rekenprogramma kan afwijken van het bedrag dat u uiteindelijk moet betalen. Kies uw situatie: 

Rekenprogramma voor zorg met verblijf

Woont u in een instelling, bijvoorbeeld een verzorgingshuis of een psychiatrische inrichting? Gebruik dan het rekenprogramma voor zorg met verblijf om uw eigen bijdrage te berekenen. 

Rekenprogramma voor pgb Wlz

Heeft u in 2015 een pgb via de Wet langdurige zorg (Wlz)? Gebruik dan het rekenprogramma voor het pgb Wlz om uw eigen bijdrage te berekenen.

Rekenprogramma voor hulp of zorg thuis

Krijgt u hulp of zorg thuis, bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of begeleiding? Of heeft u een pgb Wmo? Gebruik dan het rekenprogramma voor zorg thuis om uw eigen bijdrage te berekenen.