Bereken uw eigen bijdrage

U kunt onze rekenprogramma’s gebruiken om zelf uw eigen bijdrage te berekenen. Het rekenprogramma berekent wat u ongeveer gaat betalen. De uitkomst van het rekenprogramma kan afwijken van het bedrag dat u uiteindelijk moet betalen.

Kies uw situatie: 

Rekenprogramma voor zorg vanuit de Wlz of beschermd wonen

Woont u in een instelling? Of heeft een volledig pakket thuis? Gebruik dan het rekenprogramma voor zorg vanuit de Wlz om uw eigen bijdrage te berekenen. Dit rekenprogramma is ook voor beschermd wonen.

Rekenprogramma voor pgb Wlz en modulair pakket thuis

Heeft u in 2016 een pgb of een modulair pakket thuis via de Wet langdurige zorg (Wlz)? Gebruik dan het rekenprogramma voor het pgb Wlz en modulair pakket thuis om uw eigen bijdrage te berekenen.

Rekenprogramma voor ondersteuning vanuit de Wmo

Krijgt u hulp of ondersteuning thuis, bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of begeleiding? Of heeft u een pgb Wmo? Gebruik dan het rekenprogramma voor de Wmo om uw eigen bijdrage te berekenen.