Het EB-nummer

Uw EB-nummer is uw klantnummer voor Zorg zonder Verblijf en de Wmo. De afkorting EB staat voor eigen bijdrage. Met dit nummer kunnen wij uw gegevens in onze administratie snel terugvinden. Uw EB-nummer staat bovenaan elke beschikking, factuur en brief vermeld. 

Belt u met het CAK? Houd dan uw EB-nummer of uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Om uw persoonlijke gegevens te beschermen vragen onze medewerkers altijd om één van deze nummers en uw geboortedatum.