Het inkomen

De hoogte van uw maximale periodebijdrage is afhankelijk van uw inkomen en, vanaf 2013, uw eventuele vermogen. De exacte berekening van uw eigen bijdrage kunt u lezen onder het kopje maximale periodebijdrage.

Verzamelinkomen

De maximale periodebijdrage wordt berekend met het verzamelinkomen van twee jaar geleden. Uw verzamelinkomen is vastgesteld door de Belastingdienst op basis van uw belastingaangifte. Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomen uit de drie ‘boxen’:

  1. inkomsten uit werk, of een uitkering;
  2. inkomsten uit aandelen en dividenden;
  3. opbrengsten uit beleggingen en spaargeld.

Vermogen

Door een wijziging van de wet telt vanaf 2013 een extra deel van uw vermogen mee bij de berekening van de eigen bijdrage. Doet u belastingaangifte? En heeft u vermogen in box 3? Dan telt 8% van de “grondslag sparen en beleggen” mee bij de berekening van uw eigen bijdrage. De “grondslag sparen en beleggen” is het deel van het vermogen boven het heffingvrije vermogen.

Belastbaar loon

Heeft u geen aangifte inkomstenbelasting gedaan? Dan is voor u alleen een belastbaar loon bekend. Dit is het totaal van uw salaris of uitkering. De Belastingdienst geeft uw belastbaar loon ook aan ons door.

Aanpassen inkomen

Het inkomen dat op de beschikking staat, ontvangen wij van de Belastingdienst. Kloppen de gegevens niet? Neem dan contact op met de Belastingdienst. Wij kunnen deze gegevens namelijk niet zelf aanpassen. De Belastingdienst geeft eventuele wijzigingen automatisch aan ons door.

Is uw inkomen en/of eventuele vermogen (veel) lager geworden dan twee jaar geleden? Dan kunt u om een aanpassing van uw eigen bijdrage vragen.

Bezwaar

Vanaf 1 januari 2011 is het niet meer mogelijk om bezwaar te maken tegen het opvragen van uw inkomen door ons bij de Belastingdienst. Dit komt door een wijziging in de wet.