Meerdere beschikkingen

Soms ontvangt u in één jaar meerdere beschikkingen. Dat kan verschillende redenen hebben:

  • Ontvangt u en/of uw partner Zorg zonder Verblijf én Wmo-zorg? Dan ontvangt u voor elke regeling altijd een aparte beschikking.
  • Is uw persoonlijke situatie gewijzigd? Dan sturen wij een nieuwe beschikking. Bijvoorbeeld als u 65 bent geworden, of als u bent gescheiden.
  • Is uw inkomen of vermogen veranderd? Dan geeft de Belastingdienst gewijzigde gegevens aan ons door. De hoogte van uw eigen bijdrage kan dan ook veranderen. Daarom sturen wij een nieuwe beschikking.

Het is mogelijk dat de beschikkingen voor verschillende perioden van het jaar gelden. Deze perioden staan op de beschikking vermeld.
Gaan twee beschikkingen over dezelfde periode? Dan is alleen de laatst verzonden beschikking geldig.