Meerdere beschikkingen

Soms ontvangt u in één jaar meerdere beschikkingen. Dat kan verschillende redenen hebben:

  • Ontvangt u en/of uw partner ondersteuning via de Wmo én de Wlz? Dan ontvangt u voor elke regeling altijd een aparte beschikking.
  • Is uw persoonlijke situatie gewijzigd? Dan sturen wij een nieuwe beschikking. Bijvoorbeeld als u 65 bent geworden, of als u bent gescheiden.
  • Geeft de Belastingdienst gewijzigde inkomensgegevens aan ons door? Dan sturen wij een nieuwe beschikking. De hoogte van uw maximale periodebijdrage kan dan namelijk veranderen.

Het is mogelijk dat de beschikkingen voor verschillende perioden van het jaar gelden. Deze perioden staan op de beschikking vermeld.
Gaan twee beschikkingen over dezelfde periode? Dan is alleen de laatst verzonden beschikking geldig.