Eigen bijdrage

We stellen uw maximale periodebijdrage vast met uw inkomen en, vanaf 2013, uw eventuele vermogen, uw leeftijd en uw huishouden. Per periode van vier weken betaalt u nooit meer dan dit bedrag. Minder kan wel. Met de eigen bijdrage betaalt u zelf een deel van de kosten van de zorg.

De eigen bijdrage wordt berekend met het verzamelinkomen en vermogen van twee jaar geleden. Is dit (veel) lager geworden? Dan kunt u om een aanpassing van uw eigen bijdrage vragen.