Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de hoogte van uw eigen bijdrage kunt u bezwaar maken.

De berekening van de eigen bijdrage is vastgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Met klachten over de wet- en regelgeving over de eigen bijdrageregeling Zorg zonder Verblijf of Wmo, kunt u zich richten tot het ministerie van VWS (andere website).