Wetgeving

Zorg thuis valt vanaf 2015 onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 of de Wet langdurige zorg (Wlz).  

 • Zorg in een instelling valt vanaf 2015 bijna altijd onder de Wlz. Ook het volledig pakket thuis en het modulair pakket thuis vallen onder de Wlz.
 • Beschermd wonen (zorgzwaartepakket GGZ-C) en kortdurend verblijf als ondersteuning van de mantelzorg vallen vanaf 2015 onder de Wmo 2015.
 • Hulp en ondersteuning thuis vallen vanaf 2015 onder de Wmo 2015. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, begeleiding, of een hulpmiddel zoals een scootmobiel.

De belangrijkste wet- en regelgeving voor de eigen bijdrage voor de Wmo 2015 vindt u in:

 • De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (andere website)
  In de Wmo 2015 staat beschreven welke voorzieningen en zorg onder de Wmo vallen. En wie verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. En dat het CAK de eigen bijdrage vaststelt en int. 
 • Het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (andere website)
  In dit besluit staat onder andere hoe de maximale periodebijdrage standaard berekend wordt. En hoe gemeenten hiervan mogen afwijken.
 • De Uitvoeringsregeling Wmo 2015 (andere website)
  Hierin staan regels voor de uitvoering van de Wmo 2015.

De belangrijkste wet- en regelgeving voor de eigen bijdrage voor de Wlz vindt u in: 

 • De Wet langdurige zorg (andere website)
  In de Wlz staan de algemene bepalingen over bijzondere ziektekosten. Bijvoorbeeld wie verzekerd zijn voor de Wlz, en dat het CAK de eigen bijdrage vaststelt en int.
 • Het Besluit langdurige zorg (andere website)
  In dit besluit staat o.a. de berekening van de eigen bijdrage.
 • De Regeling langdurige zorg (andere website)
  Hierin staan regels voor de uitvoering van de Wlz.

Tot en met 2014

Tot en met 2014 viel zorg thuis onder de Wmo en de AWBZ.

De belangrijkste wet- en regelgeving voor de eigen bijdrage Wmo vindt u in:

 • De Wet maatschappelijke ondersteuning (andere website)
  In de Wmo staat beschreven welke voorzieningen en zorg onder de Wmo vallen. En wie verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. En dat het CAK de eigen bijdrage vaststelt en int. 
 • Het Besluit maatschappelijke ondersteuning (andere website)
  In dit besluit staat o.a. hoe de maximale periodebijdrage standaard berekend wordt. En de beleidsvrijheid die gemeenten hebben.
 • De Regeling maatschappelijke ondersteuning (andere website).
  Deze regeling beschrijft o.a. de registratie van gegevens voor de Wmo. En de uitkering van het mantelzorgcompliment.

De belangrijkste wet- en regelgeving voor de eigen bijdrage zorg zonder verblijf vindt u in: 

 • De Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) (andere website)
  In de AWBZ staan de algemene bepalingen over bijzondere ziektekosten. Bijvoorbeeld wie verzekerd zijn voor de AWBZ, en dat het CAK de eigen bijdrage vaststelt en int.
 • Het Bijdragebesluit zorg (andere website)
  In het Bijdragebesluit staat o.a. de berekening van de eigen bijdrage.
 • Het Besluit zorgaanspraken AWBZ (andere website).
  In dit besluit staat precies welke vormen van zorg onder de AWBZ vallen.

Meestgestelde vragen over dit onderwerp

Er zijn nog geen vragen over dit onderwerp.