Wetgeving

Wilt u meer lezen over de regelgeving van Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Zorg zonder Verblijf? Kijk dan op de website overheid.nl (andere website). U kunt hier bijvoorbeeld zoeken onder 'wet en regelgeving'.

De belangrijkste wet- en regelgeving voor de eigen bijdrage Wmo vindt u in:

 • De Wet maatschappelijke ondersteuning (andere website)
  In de Wmo staat beschreven welke voorzieningen en zorg onder de Wmo vallen. En wie verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. En dat het CAK de eigen bijdrage vaststelt en int. 
 • Het Besluit maatschappelijke ondersteuning (andere website)
  In dit besluit staat o.a. hoe de maximale periodebijdrage standaard berekend wordt. En de beleidsvrijheid die gemeenten hebben.
 • De Regeling maatschappelijke ondersteuning (andere website).
  Deze regeling beschrijft o.a. de registratie van gegevens voor de Wmo. En de uitkering van het mantelzorgcompliment.

De belangrijkste wet- en regelgeving voor de eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf vindt u in: 

 • De Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) (andere website)
  In de AWBZ staan de algemene bepalingen over bijzondere ziektekosten. Bijvoorbeeld wie verzekerd zijn voor de AWBZ, en dat het CAK de eigen bijdrage vaststelt en int.
 • Het Bijdragebesluit zorg (andere website)
  In het Bijdragebesluit staat o.a. de berekening van de eigen bijdrage.
 • Het Besluit zorgaanspraken AWBZ (andere website).
  In dit besluit staat precies welke vormen van zorg onder de AWBZ vallen.