Hulp en ondersteuning thuis vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, begeleiding, of een hulpmiddel zoals een scootmobiel.

De belangrijkste wet- en regelgeving voor de eigen bijdrage voor de Wmo 2015 vindt u in:

  • De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (andere website)
    In de Wmo 2015 staat beschreven welke ondersteuning en voorzieningen onder de Wmo vallen. En wie verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Hierin staat ook dat het CAK de eigen bijdrage vaststelt en int. 
  • Het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (andere website)
    In dit besluit staat onder andere hoe de maximale periodebijdrage standaard berekend wordt. En hoe gemeenten hiervan mogen afwijken.
  • De Uitvoeringsregeling Wmo 2015 (andere website)
    Hierin staan regels voor de uitvoering van de Wmo 2015.

Meestgestelde vragen over dit onderwerp

Er zijn nog geen vragen over dit onderwerp.