Adreswijziging

Bent u verhuisd? Of gaat u verhuizen? Geef uw adreswijziging dan door aan uw gemeente.
Uw gemeente past uw gegevens aan in de Gemeentelijke basisadministratie (GBA). Het CAK ontvangt deze wijzigingen automatisch via de GBA. Wij kunnen uw adresgegevens niet zelf wijzigen.

Ook als uw naam is gewijzigd of als u bent gescheiden, geeft de GBA dit automatisch aan ons door.

Wilt u onze post alleen op een ander adres ontvangen? Dan kunt u een correspondentieadres aan ons doorgeven.