Correspondentieadres aanpassen

Het is mogelijk een correspondentieadres in te voeren. Alle correspondentie van het CAK wordt dan naar het door u opgegeven adres gezonden. Een verzoek voor het invoeren of wijzigen van een correspondentieadres kunt u schriftelijk of per e-mail indienen.

Brief

Stuur uw brief zonder postzegel naar:
CAK
Antwoordnummer 1608
2509 VB te Den Haag

Vermeld in uw brief ten minste het volgende:
- het EB-nummer;
- de naam en huidige adresgegevens van de klant;
- het nieuwe correspondentieadres.

Een wijziging van het correspondentieadres moet (mede-) ondertekend worden door de klant zelf.

E-mail

In uw e-mail moeten ten minste de volgende gegevens staan:

  • het EB-nummer
  • de naam en het woonadres van de klant
  • de geboortedatum
  • het burgerservicenummer (BSN)
  • het nieuwe correspondentieadres.

U kunt een e-mail versturen via het contactformulier.