Een bezwaar maakt u tegen een besluit dat is genomen. U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen de vastgestelde eigen bijdrage op de beschikking. Of tegen het bedrag van een factuur. 

Besluit

Een besluit is een brief waarin wij uitspraak doen over uw rechten of plichten. U kunt bezwaar maken tegen:

  • een beschikking of een factuur die u van ons heeft ontvangen;
  • een brief waarin een besluit is genomen. Onderaan deze brief staat ook vermeld hoe u bezwaar kunt maken.

Hoe kan ik bezwaar maken?

Hiervoor kunt u het bezwaarformulier (05-01-2015, pdf, 46 kB) downloaden en invullen. Daarop schrijft u waarom u het niet eens bent met een bepaald besluit. Zet op het formulier ook uw handtekening. Stuur het ingevulde bezwaarformulier aan:

CAK
Antwoordnummer 1608
2509 VB Den Haag
Een postzegel is niet nodig.

U kunt het bezwaarformulier ook inscannen en naar ons sturen via het contactformulier. Vergeet ook dan niet uw handtekening op het bezwaarformulier te zetten!

Schrijft u ons liever een brief? Let er dan op dat in uw bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens staan:

  1. Uw naam en adres
  2. De datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt
  3. Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (onder vermelding van datum en kenmerk)
  4. De reden waarom u het niet eens bent met het besluit
  5. Uw handtekening
  6. Voeg als bijlage een kopie toe van de beschikking of de factuur waartegen u bezwaar maakt
  7. Uw telefoonnummer. Het is belangrijk om uw telefoonnummer te vermelden, zodat we u kunnen bellen voor een persoonlijk gesprek.   

U kunt uw brief sturen naar het adres dat hierboven staat.

Let op: Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij ons zijn. Deze periode gaat in vanaf de dag na de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt.

Vervolgens nemen wij uw bezwaar in behandeling. Lees hier meer over de bezwaarprocedure.

In sommige gevallen hoeft u geen bezwaar in te dienen, maar kunt u gewoon een wijziging doorgeven.