Een bezwaar maakt u tegen een besluit dat is genomen. U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen de vastgestelde eigen bijdrage op de beschikking. Of tegen het bedrag van een factuur. 

Besluit

Een besluit is een brief waarin wij uitspraak doen over uw rechten of plichten. U kunt bezwaar maken tegen:

  • een beschikking die u van ons heeft ontvangen.
  • een brief waarin een besluit is genomen. Onderaan deze brief staat ook vermeld hoe u bezwaar kunt maken.

Hoe kan ik bezwaar maken?

Hiervoor moet u een bezwaarschrift naar ons opsturen. Een bezwaarschrift is een brief waarin u schrijft waarom u het niet eens bent met een bepaald besluit. In het bezwaarschrift moeten minimaal de volgende gegevens staan:

  1. Uw naam en adres
  2. De datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt
  3. Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (onder vermelding van datum en kenmerk)
  4. De reden waarom u het niet eens bent met het besluit
  5. Uw handtekening
  6. Voeg als bijlage een kopie toe van de beschikking of de factuur waartegen u bezwaar maakt
  7. Uw telefoonnummer. Het is belangrijk om uw telefoonnummer te vermelden, zodat we u kunnen bellen voor een persoonlijk gesprek.   

Let op: 
Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij ons zijn. Deze periode gaat in vanaf de datum op het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur uw bezwaarschrift naar:

CAK
Antwoordnummer 1608
2509 VB Den Haag
Een postzegel is niet nodig.

Vervolgens nemen wij uw bezwaar in behandeling. Lees hier meer over de bezwaarprocedure. In sommige gevallen hoeft u geen bezwaar in te dienen, maar kunt u gewoon een wijziging doorgeven.