Procedure bezwaar

Een medewerker van onze afdeling Bezwaar & Beroep neemt uw bezwaarschrift in behandeling. Dit is iemand die speciaal is opgeleid voor dit werk en die uw bezwaar onafhankelijk behandelt.

Zo verloopt de procedure:

  1. U dient een bezwaar in. Dit bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij ons zijn. Deze periode gaat in op de dag na de datum op het besluit waartegen u bezwaar maakt.
  2. Uw bezwaarschrift wordt geregistreerd en in behandeling genomen.
  3. U ontvangt een bevestiging dat het bezwaarschrift is ontvangen.
  4. Wij kunnen u vragen om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten, tijdens een hoorzitting. U bent niet verplicht om uw bezwaarschrift toe te lichten, dit mag wel.
  5. U krijgt binnen 12 tot 18 weken een beslissing op uw bezwaar. Deze periode gaat in op de dag na de datum op de beschikking of factuur waartegen u bezwaar maakt. Hebben wij meer tijd nodig? Dan vragen wij uw toestemming.

In beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank. In de beslissing op bezwaar staat bij welke rechtbank u in beroep kunt gaan.