Geen bezwaar indienen

In veel gevallen hoeft u geen bezwaar in te dienen. Het kan ook makkelijker en sneller. Bijvoorbeeld als uw inkomen of vermogen veel lager is geworden. Of als uw adresgegevens niet kloppen.

Uw inkomen is gedaald

Bij de berekening van uw eigen bijdrage gebruiken wij het inkomen en uw vermogen van twee jaar geleden. Verwacht u dat uw bijdrageplichtig inkomen in 2015 minstens € 2.540,- lager is dan twee jaar geleden? Dan kunt u ons vragen om een aanpassing van de eigen bijdrage

Adresgegevens

Is uw adres gewijzigd? Of kloppen de adresgegevens op het besluit niet? U kunt dit gewoon telefonisch, per e-mail of per brief aan ons doorgeven. U hoeft geen bezwaar te maken.

De gegevens op de factuur zijn niet juist

Bent u het niet eens met de gegevens van de zorg op de factuur? Bijvoorbeeld de hoogte van het pgb, of het aantal zorguren? Dan kunt u binnen 6 weken na ontvangst van de factuur doorgeven welke uren volgens u niet juist zijn. Wij vragen aan uw zorgaanbieder om de zorg te controleren. De zorgaanbieder geeft de gegevens van uw zorg namelijk aan ons door.