Een klacht over de geleverde zorg

Heeft u klachten over de zorg die u heeft ontvangen? Dan adviseren wij u contact op te nemen met de klachtencommissie van uw zorginstelling. Deze klachtencommissie doet vervolgens uitspraak. 

Bent u het niet eens met deze uitspraak? Dan kunt u hiertegen in beroep bij de geschillencommissie.
Adres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
Telefoon: 070 - 310 53 10

Uw zorginstelling moet dan wel bij de geschillencommissie zijn aangesloten. Dit kunt u controleren op de website van de geschillencommissie (andere website).