Meerdere perioden op een factuur

Uw zorgaanbieder geeft aan ons door hoeveel zorg u heeft ontvangen. Wij kunnen pas een factuur sturen als wij deze gegevens hebben ontvangen. Soms geeft een zorgaanbieder de gegevens later door. Of ontvangen wij in één keer de gegevens over meerdere perioden. In dat geval krijgt u een factuur voor meerdere perioden ineens. Wij streven er natuurlijk naar om voor elke periode een aparte factuur te sturen.

Correctie

Ook als een zorgaanbieder achteraf een correctie doorgeeft aan ons, kunnen er meer perioden op één factuur staan. Bijvoorbeeld als de zorgaanbieder eerder te veel of te weinig zorguren heeft doorgegeven. De correctie wordt opgeteld bij of afgetrokken van de eigen bijdrage voor de huidige periode.

Soms geeft de Belastingdienst gewijzigde gegevens aan ons door. Uw maximale periodebijdrage kan hierdoor veranderen. In dat geval sturen wij u ook een factuur voor de gewijzigde eigen bijdrage. Hierop staan dan alle perioden waarvoor deze nieuwe eigen bijdrage geldt.