Factuur voor overleden klant

Bent u de nabestaande van een overleden klant? Dan bent u verantwoordelijk voor het betalen van de eigen bijdrage. Voor de zorg die geleverd is tot aan het overlijden, sturen wij na het overlijden van de klant nog een factuur. Deze factuur moet uit de nalatenschap worden betaald. U ziet op de factuur welke periode wij in rekening brengen. Wij factureren altijd achteraf.

U kunt de factuur betalen met de meegestuurde acceptgirokaart. Is dat niet mogelijk? Dan kunt u het factuurbedrag overmaken op rekening 132695 van het CAK in Den Haag. Vermeld bij uw betaling het EB-nummer of factuurnummer.

Erfenis verworpen

Heeft u de erfenis verworpen? Dan verzoeken wij u ons een kopie van de officiële verklaring toe te sturen waaruit blijkt dat de erfgenamen de nalatenschap verwerpen. Deze verklaring is te verkrijgen via de notaris of via de griffie van de Arrondissementsrechtbank. Zodra wij de verklaring hebben ontvangen, berichten wij u schriftelijk over de verdere afhandeling van het openstaande saldo.