Factuur van ex-partner

Is de zorg op de factuur geleverd voordat u bent gescheiden? Dan bent u wettelijk gezien samen verantwoordelijk voor het betalen van de eigen bijdrage over deze periode. 

De eigen bijdrage voor zorg tijdens uw huwelijk is gebaseerd op uw inkomen en vermogen. Ook het inkomen en/of vermogen van uw ex-partner telt mee. Daarom moet u deze bijdrage samen betalen.

Wij treden in dergelijke situaties niet op als bemiddelaar. Wij adviseren u om contact met uw ex-partner op te nemen om samen tot een oplossing te komen.