Wel een kennisgeving, geen Zorg zonder Verblijf / Wmo

Heeft u een kennisgeving gekregen? Dan zijn uw persoonsgegevens door een zorgaanbieder aan ons doorgegeven. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens zijn wij verplicht u te laten weten dat deze gegevens in onze administratie zijn opgenomen. Daarom hebben wij u een kennisgeving gestuurd.

  • Heeft u geen zorg ontvangen? Dan sturen wij u verder geen beschikking of factuur voor de eigen bijdrage. U hoeft dan geen actie te ondernemen. 
  • Heeft de zorgaanbieder wél zorg aan ons doorgegeven? Dan sturen wij u binnenkort een beschikking. Op de beschikking staat uw maximale periodebijdrage vermeld. Op de factuur die u daarna krijgt, staat vermeld voor welke zorg u moet betalen.

Bent u het niet eens met de zorg die op de factuur staat? Neemt u dan contact met ons op. Wij vragen de zorgaanbieder om de gegevens te controleren.

Meestgestelde vragen over dit onderwerp

Er zijn nog geen vragen over dit onderwerp.