U betaalt al een eigen bijdrage voor Zorg met Verblijf

Ontvangt u of ontvangt uw partner ook zorg vanuit de Wlz? Of beschermd wonen vanuit de Wmo? Dan hoeft u in veel gevallen geen eigen bijdrage voor zorg thuis te betalen.

Let op: Ontvangen u en uw partner een AOW voor ongehuwden? Dan moet u vaak wel de eigen bijdrage betalen, als uw partner is opgenomen.

Wat moet u doen?

Denkt u recht op vrijstelling te hebben? Neem dan contact met ons op. Vermeld bij uw contact de datum van uw opname of de begindatum van de zorg, en uw BSN (burgerservicenummer). Wij kunnen uw gegevens dan snel terugvinden in onze administratie.

Meestgestelde vragen over dit onderwerp

Er zijn nog geen vragen over dit onderwerp.