U betaalt al een eigen bijdrage voor Zorg met Verblijf

Ontvangt u of ontvangt uw partner ook Zorg met Verblijf? Dan hoeft u in veel gevallen geen eigen bijdrage voor Zorg zonder Verblijf en Wmo te betalen.

  • Verblijft u minimaal vier dagen per week in een AWBZ-instelling? Dan hoeft u de eigen bijdrage voor de Wmo en Zorg zonder Verblijf niet te betalen. 
  • Verblijft u minder dan vier dagen per week in een AWBZ-instelling? Dan hoeft u de eigen bijdrage voor de Wmo niet te betalen. Voor de eigen bijdrage voor Zorg zonder Verblijf geldt in dit geval géén vrijstelling.
  • Ontvangt u en/of uw partner een AOW voor ongehuwden? Dan moet u vaak wel de eigen bijdrage betalen. 

Wat moet ik doen?

Denkt u recht op vrijstelling te hebben? Neem dan contact met ons op. Vermeld bij uw contact de datum van uw opname, uw EB-nummer en bij voorkeur ook uw ZmV-nummer (voor Zorg met Verblijf). Wij kunnen uw gegevens dan snel terugvinden in onze administratie.