Bij een hardheidsclausule wordt een uitzondering gemaakt waardoor u geen eigen bijdrage hoeft te betalen. Deze uitzondering geldt als minderjarige inwonende kinderen dringend zorg nodig hebben. Uw gemeente kan voor u deze uitzondering maken. 

Aanvraag

Denkt u in aanmerking te komen voor de hardheidsclausule? Dan kunt u contact opnemen met uw gemeente. Uw gemeente beslist of u in aanmerking komt voor een vrijstelling vanwege de hardheidsclausule.
Let op: Uw maatschappelijk werker of begeleider moet deze aanvraag voor u invullen.

Vrijstelling

Wijst uw gemeente uw verzoek toe? Dan geven zij deze beslissing aan ons door. Wij passen de eigen bijdrage dan automatisch voor u aan.