Hardheidsclausule

Bij een hardheidsclausule wordt een uitzondering gemaakt waardoor u geen eigen bijdrage hoeft te betalen. Deze uitzondering geldt als minderjarige inwonende kinderen dringend zorg nodig hebben. Uw zorgverzekeraar kan voor u deze uitzondering maken. 

Aanvraag

Denkt u in aanmerking te komen voor de hardheidsclausule? Dan kunt u ons een aanvraagformulier (pdf, 38 KB, of als Word-document, 152 KB ) sturen.
Let op: Deze aanvraag moet worden ingevuld met/door uw maatschappelijk werker of begeleider.

Bij uw aanvraag moet u meesturen:

  • een advies voor toepassing van de hardheidsclausule van Maatschappelijk werk of de Raad voor de Kinderbescherming
  • uw indicatie van het CIZ (als u die heeft)

Beoordeling

Het zorgkantoor of uw zorgverzekeraar beoordeelt uw aanvraag.
Wij sturen u een brief met de beslissing.